EU skal revidere reglene for testing av behandlet trekledning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har etter henvendelse fra kommunal- og distriktsministeren anerkjent at det felleseuropeiske regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning, er uklart. Kommisjonen vil derfor sette i gang arbeidet i løpet av våren for å tydeliggjøre regelverket.

EUs byggevareforordning stiller krav til dokumentasjon av egenskaper til byggevarer. I forbindelse med et markedstilsyn gjennomført av Direktoratet for byggkvalitet, ble det klart at flere norske trekledningsprodusenter ikke kjente til at EU stiller krav om å teste brannegenskapene til kledning. 

–Når flere store produsenter i Norge ikke har vært klar over at EU stiller krav om testing av brannegenskaper, så er det ikke usannsynlig at også produsenter i andre land ikke kjenner til dette kravet. Jeg tok derfor kontakt med EU-kommisjonen for å be om et møte, blant annet for å diskutere hvor viktig det er med et regelverk som er enkelt å forstå og praktisere for både store og små produsenter, sier statsråd Bjørn Arild Gram (Sp).

EU-kommisjonen har nå svart på henvendelsen og stiller seg positive til et møte. Kommisjonen kommer også med viktige avklaringer i sitt svarbrev til kommunal- og distriktsministeren. De bekrefter at det er krav til testing av brannegenskaper av trekledninger som er overflatebehandlet av produsenten. Produsentenes mulighet til selv å klassifisere brannegenskaper uten testing, gjelder dermed kun for produkter av ubehandlet heltre.

Samtidig erkjenner EU-kommisjonen at kravet til testing bør komme tydeligere fram i regelverket, og at det derfor er behov for endringer. Arbeidet med dette skal etter planen settes i gang i løpet av våren.

– Det er positivt at Norges henvendelse til Kommisjonen har bidratt til at EU nå vil starte arbeid med å endre felleseuropeiske regler for trekledninger. Dette vil bidra til at regelverket blir tydeligere og mer forutsigbart, noe som er positivt for alle trekledningsprodusenter, både i Norge og resten av EØS/EU, sier statsråd Gram.

Statsråden vil nå følge opp invitasjonen fra Kommisjonen om et møte. Det er viktig for Norge at reglene gir gode og rettferdige konkurransevilkår for norske trekledningsprodusenter.