Europakommisjonen foreslår ny jordovervåkingslov

Europakommisjonen presenterte 5. juli et utkast til en jordovervåkingslov for å øke verdien av jord og oppnå sunt jordsmonn i EU innen 2050 i tråd med sin ambisjon EU Zero Pollution.

EU-lovgivningen om jordsmonn foreslår:

  1. En harmonisert definisjon av jordhelse
  2. Få på plass et omfattende overvåkingssystem
  3. Fremme bærekraftig jordforvaltning
  4. Sanering av forurensede områder

60 prosent av europeisk jordsmonn er usunt

Ifølge Europakommisjonen er over 60 % av europeisk jordsmonn usunt, og utviklingen er negativ. De sier at jordforringelse koster over 50 milliarder euro per år. Denne forringelsen skyldes hovedsakelig uholdbar forvaltning av land, forsegling, forurensing og overutnyttelse, kombinert med påvirkning fra klimaendringer og ekstreme værhendelser. Det årlige produktivitetstapet i landbruket på grunn av jorderosjon anslås til 1,25 milliarder euro per år i EU.

Mister fruktbar matjord i kraftig regn

Visepresident Frans Timmermans er bekymret over at bare omtrent en tredjedel av europeisk jord er sunn og la til at jorden tørker ut eller at vi mister fruktbar matjord i kraftig regn, mens kjemiske plantevernmidler og gjødsel gjør den mer sårbar. Vitenskapen er tydelig på behovet for tiltak. Sunn jord absorberer mer karbon og mer motstandsdyktig jord gir ytterligere inntektsmuligheter for bøndene, og sunn jord hjelper oss ​til ​å forberede oss på virkningene av klimaendringer. Vi kan ikke restaurere naturen og oppnå klimaambisjonen vår, samtidig som vi ødelegger jorden med kjemikalier. Kommisjonen har som målsetting å nå en god status for jorden innen 2030.

Overvåke og vurdere jordhelsen

Med støtte fra Europakommisjonen vil medlemsstatene først overvåke og vurdere jordhelsen, slik at passende tiltak kan iverksettes av myndigheter så vel som grunneiere. Medlemsstatene vil definere positiv og negativ praksis for jordforvaltning, og de vil definere regenereringstiltak for å bringe forringet jord tilbake til en sunn tilstand, basert på nasjonale jordhelsevurderinger. Disse vurderingene vil også involvere LULUCF (arealbruk, arealbruksendring og skogbruk), CAP (den felles landbrukspolitikken) og vannforvaltning.

Jordprøvetaking

Europakommisjonen vil støtte medlemslandene ved å forsterke sitt nåværende EU-program for jordprøvetaking (LUCAS Soils), og ved å utvikle nye fjernmålingsprodukter gjennom Copernicus. Rapportering til Europakommisjonen vil bare være nødvendig hvert femte år, og en felles dataplattform vil gi rettidig tilgang til data og ingen unødvendig rapportering. Kommisjonen sier at jorddata vil støtte innovasjon, teknologiske og organisatoriske løsninger, spesielt innen jordbrukspraksis, og vil hjelpe bønder og andre grunneiere med å implementere de mest passende behandlingsmetodene.

Arv fra industriell aktivitet

Det finnes anslagsvis 2,8 millioner potensielt forurensede områder i EU. Det er en arv fra industriell aktivitet som vi snarest må håndtere. I henhold til reglene vil nasjonale myndigheter måtte identifisere, undersøke, vurdere og rydde opp i forurensede områder, og saneringen skal gjøres i tråd med forurenseren betaler - prinsippet, for å sikre at dekontamineringskostnadene bæres av de ansvarlige for forurensing.

Skrevet av Matråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Stein Ivar Ormsettrø.