Nyheter

Europakommisjonen foreslår nye tiltak for å redusere matavfall og matsvinn

Europakommisjonen har lagt fram forslag til nye tiltak for å redusere matavfall og matsvinn. Tiltakene vil bidra til en mer effektiv bruk av naturressurser og en ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

Rettslig bindende mål

Kommisjonen foreslår å sette rettslig bindende mål om at medlemslandene innen 2030 skal redusere matavfall og matsvinn med 10 % i prosessering og produksjon og med 30 % samlet i detaljhandel og forbrukerledd (restauranter og husholdninger). Medlemsstatene kan selv velge de tiltakene som egner seg best for å nå disse målene.

Resultatene av den første felles overvåkingen av matavfallsnivåene som ble utført i 2020 vil være et utgangspunkt for å vurdere framdriften. For land som har iverksatt tiltak før 2020 kan et tidligere referanseår vurderes. Innen utgangen av 2027 vil EU evaluere framdriften og muligheten for å endre tiltak dersom EU kan bidra enda mer globalt.

Hver innbygger kaster 131 kg

Nesten 59 millioner tonn mat (131 kg/innbygger) med en estimert markedsverdi på 132 milliarder euro kastes hvert år. Omtrent halvparten av matavfallet kommer fra husholdninger. Å redusere mengden matavfall og matsvinn sparer mat til menneskelig konsum og bidrar dermed til matsikkerhet, det reduserer kostnader hos bedrifter og forbrukere (en husholdning på 4 personer vil i gjennomsnitt spare ca. 400 euro per år hvis matavfallet reduseres i tråd med forslaget) og det reduserer miljøpåvirkningen av matproduksjon og -konsum. Matavfall og matsvinn står for 252 millioner tonn CO2-ekvivalenter eller omtrent 16 % av de totale klimagassutslippene fra EUs matsystem.

Skrevet av Matråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Stein Ivar Ormsettrø.