Europakommisjonen: Sustainable Transport Forum åpent for nye medlemmer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske relevante virksomheter og organisasjoner om å vurdere å søke medlemskap i Europakommisjonens «Sustainable Transport Forum», STF. Frist: 15. november 2022.

Europakommisjonen har sendt ut en «call for applications» til sitt «Sustainable Transport Forum», STF. 

Forumet skal bistå kommisjonen med å gjennomføre sine aktiviteter knyttet til alternative drivstoff, energi og klimamålene. Norge ligger langt fremme globalt med kompetanse på alternative drivstoff, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører om å vurdere å søke.

Frist for å søke til EU-Kommisjonen v/DG Move er 15. november 2022. Se prosedyre for søknad under.

STF består av 60 medlemmer. 30 av disse er ikke-statlige representanter (såkalt Type C-medlemmer). Dette kan være NGO, akademia og virksomheter innen miljø, samferdsel, forbrukerinteresser med mer. Utlysningen gjelder for en maksimal periode på 5 år fra og med 1. januar 2023.

Bakgunn

STF ble opprettet for å bistå Kommisjonen med å implementere Unionens aktiviteter og programmer for å fremme etablering av infrastruktur for alternative drivstoff. STF fungerer som en plattform for strukturell dialog, utveksling av teknisk kunnskap, samarbeid og koordinering mellom EUs medlemsland og relevante offentlige og private interessenter.

Mer informasjon