Europakommisjonens endringsforslag til regelverk for holdbarhet på egg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matministeren har sammen med helse- og omsorgsministeren bedt EU om at holdbarhetsdato for egg bør fastsettes som for andre matvarer.

I forbindelse med at Europakommisjonen har foreslått endringer i regelverket om siste tillatte salgsdag for egg og om merking av eggpakkene med holdbarhetsdato, har landbruks- og matminister Sandra Borch og helse og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol tatt et politisk initiativ og sendt et brev til Kommissær i Generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE) Stella Kyriakides.

I forslaget fra Europakommisjonen foreslås det å flytte en bestemmelse om holdbarhetsdato for egg fra markedsregelverket for egg, som er utenfor EØS-avtalen, til hygieneregelverket, som er innenfor EØS-avtalen. Den aktuelle regelen om at holdbarhetsdatoen for egg maksimalt kan være på 28 dager, er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. I Norge og de øvrige nordiske land, har vi svært lav forekomst av salmonella i egg, og har dermed ikke de samme utfordringene. Norske egg kan derfor ha en holdbarhet på mer enn 28 dager.

– Dette er en viktig sak, som jeg også vet at bransjen er opptatt av. Derfor besluttet helse- og omsorgsministeren og jeg å sende et brev til Kommisær Kyriakides for å gi utrykk for norske bekymringer for de foreslåtte endringene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Holdbarhetmerking på egg bør fastsettes etter de samme reglene som for all annen mat, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I brevet til Kyriakides ble det anmodet om at det legges inn en større fleksibilitet for land med lav forekomst av salmonella. Det ble også pekt på at en større fleksibilitet til holdbarhetsmerkingen vil redusere behovet for transport av egg og risikoen for matsvinn.

Forslaget har nylig vært på offentlig høring i EU, og dersom regelverket blir vedtatt vil dette skje i siste kvartal 2022.

Egg.
Den aktuelle regelen om at holdbarhetsdatoen for egg maksimalt kan være på 28 dager, er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. Foto: Torbjørn Tandberg