Holdbarhetsmerking av egg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren vil ha en tilpasning til EU-forordning om holdbarhetsmerking av egg i Norge.

Regelen om at holdbarhetsdatoen for egg maksimalt kan være på 28 dager er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. I Norge derimot, er det svært lav forekomst av salmonella i egg, og vi har dermed ikke de samme utfordringene. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch vil derfor be om en tilpasningstekst til forordningen om holdbarhetsmerking.

– Vi har fulgt dette tett fra norsk side helt siden reglene om egg ble tatt inn i EØS-avtalen i 1999. Det er helt nødvendig for oss å gå en runde med EU, fordi en slik endring i regelverket vil ha konsekvenser for norsk eggproduksjon slik vi kjenner den i dag, og medføre utfordringer for næringa. Samtidig er det viktig å understreke at Norge er selvforsynt med egg av god kvalitet, og vi har gode kontrollmekanismer for å påse at vi ikke har salmonella i fjørfeproduksjon i dag. Det er derfor stor grunn å be om en tilpasning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.   

– Holdbarhetsmerkingen er viktig både for forbruker og bransje, og har betydning for omfanget av matsvinn. I denne saken er jeg glad for at landbruks- og matministeren og jeg kan gå sammen om å be om en tilpasning som er bra for næringen og ikke går utover folkehelsa, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet