Få muligheter til å reise ut av Sudan

133 norske borgere og personer med norsk tilknytning har til nå kommet seg ut av Sudan. De fleste med hjelp fra norske myndigheter og fra andre land.

Bilde av ambassadeansatt i refleksvest med norsk flagg som ser på ferge med flere personer på dekk
Representanter fra den norske ambassaden i Saudi Arabia møter norske borgere på kaien i Jeddah. Foto: UD

Dette inkluderer rundt ti personer som lørdag 6. mai reiste med en spansk fregatt fra Port Sudan til den saudiske havnebyen Jeddah. 

– Jeg er veldig glad for at vi har kunnet bistå norske borgere ut av Sudan de siste tre ukene. Det er nå færre utreisemuligheter fra Sudan, og den internasjonale bistanden til å reise ut er avsluttet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den internasjonale evakueringen fra flybasen Wadi Seidna ved Khartoum er avsluttet. Det er ingen informasjon om nye konvoier fra Khartoum til Port Sudan eller andre steder i landet. Det går fortsatt noen kommersielle ferjer fra enkelte havner i Sudan til Jeddah, men det er vanskelig å få plass.

– Framover blir det enda vanskeligere å hjelpe personer som ønsker å forlate Sudan. Det har vi også sagt fra om til de som har registrert seg hos oss, sier Huitfeldt.

Den norske innsatsen har vært en del av en stor internasjonal fellesoperasjon, som nå er avsluttet.

– Jeg er svært takknemlig for det gode samarbeidet med Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Sammen har vi de siste ukene jobbet intenst og satt inn store ressurser for å bistå norske borgere ut av Sudan. Jeg vil også takke alle land som har vi har samarbeidet tett og godt med om utreise fra Sudan, sier Huitfeldt.

UDs utrykningsteam har de siste ukene vært i Djibouti, og deretter i den saudiske havnebyen Jeddah. De har vært støttet av representanter fra de norske ambassadene i Addis Abeba, Amman, Nairobi og Riyadh. Teamet har tatt imot norske borgere og personer med tilknytning til Norge som har kommet med fly og ferjer fra Sudan. Flere har også fått hjelp til å reise videre til Norge. UDs utrykningsteam er ikke lenger i regionen. Fremover vil konsulær hjelp gis på vanlig måte fra ansvarlig ambassade og Utenriksdepartementet i Oslo. Det er også ordinært regelverk og vanlige prosedyrer som gjelder for behandling av visum og oppholdstillatelser.

– Mange norske borgere som har kommet seg ut av Sudan har blitt møtt av representanter for utenrikstjenesten, blant annet i Djibouti, Jordan, Kypros, Saudi-Arabia, Storbritannia, Tyskland og Ungarn. Norske ambassader i flere land har også hjulpet mange med å reise videre til Norge, sier Huitfeldt.