Fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus

Kjære alle sammen. Det er en stor glede for meg å få lov til å delta i denne markeringen her i kveld. Som vi ser langs med veggene, har laugenes faner blitt hengt opp til ære for dere. Fanene bærer vitne om en tradisjonsarv og et fellesskap som dere nå trer inn i.

De forteller også om en viktig lærdom. En lærdom som er like reell i dag som før.

Nemlig at den som har skaffet seg et fag, den har fått seg et livsgrunnlag.

Verdiene, kunnskapen og yrkesstoltheten som disse fanene representerer.

Ja, de føres nå videre til dere.

*

En viktig del av jobben min er å være mye ute og snakke med representanter fra bedrifter og offentlig sektor.

De forteller meg alle det samme.

Vi trenger at flere gjør som dere, og velger yrkesfag i årene som kommer.

For norske bedrifter skriker etter arbeidskraft.

Samtidig sliter de med å få tak i flere som dere: kvalifiserte, motiverte fagarbeidere.

Det er mangel på fagarbeidere i nesten alle sektorer.

Vi merket det særlig under pandemien.

Når det ble vanskeligere å reise over grenser, kunne vi ikke lenger lene oss på fagarbeidere fra utlandet.

Dette viste oss at uten dere, blir vi veldig sårbare.

Uten fagarbeidere vil eldreomsorgen bli dårligere, blomsterbukettene dyrere og boligene færre.

Uten fagarbeiderne blir byen vår mindre fargerik, mindre bærekraftig og mer usikker.

Enten du jobber med mennesker, hammer, skiftenøkkel eller frisørsaks. Ja, uansett hva ditt felt er.

Uten deg, stanser hele Norge opp.

Tilbakemeldingene jeg har fått, er at vi vil kunne mangle så mange som 90.000 fagarbeidere innen 2035.

Mine andre kollegaer sier det samme. Kunnskapsministeren, klima- og miljøministeren og helse- og omsorgsministeren er alle opptatt av at vi trenger flere som kan jobbe med både hodet og hendene. 

Vi trenger dere i industrien, i helsetjenesten og byggenæringen.

Vi trenger dere til å ta vare på dyrene våre, bilene, eller rett og slett til å sette farge på tilværelsen.

Folkens, jeg kan si dette med sikkerhet:

På arbeidsmarkedet er dere både etterlengtet og ettertraktet!

Både i Oslo og andre steder i landet.

*

Jeg vil også berømme deres vilje til å gå mot strømmen.

Over tid har vi sett at mange velger å søke seg til de akademiske utdanningene.

I teknologiens og informasjonens tidsalder, har nok mange sett for seg at de beste jobbene ville kreve lang og høy utdanning.

Men virkeligheten er ikke nødvendigvis slik.

Kompetansen som skal ta oss inn i fremtiden, og stillingene som skal løse mange av problemene vi står ovenfor - mange av dem står dere i første rekke for å få.

For det er ikke slik at teoretisk kunnskap er mer verdsatt enn praktisk kunnskap på arbeidsmarkedet.

Skal vi løse fremtidens utfordringer, vil vi trenge begge deler!

*

Som næringsminister jobber jeg med mange viktige saker.

Men en av de viktigste er å spille på lag med næringslivet for å dra Norge i retning av å bli et grønt lavutslippssamfunn.

Når vi politikere snakker om et grønt skifte i økonomien, at vi skal slippe ut mindre klimagasser og samtidig skape flere jobber, så utgjør dere en viktig brikke.

For det grønne skiftet vil drives frem av dere som jobber i praktiske yrker.

Dere spiller en rolle når det gjelder å ta i bruk nye grønnere løsninger og arbeidsmetoder. 

Enten du skal gjøre Oslo til en smartere og vakrere by, sørge for at dem som trenger det har det bra, eller at byggene våre tåler mer nedbør.

Du vil være i førstelinjen for omstilling og innovasjon. I både det offentlige og i det private.

Vi politikere kan lage føringer for hvordan vi ønsker at Norge skal bli i fremtiden.

Forskere og teknologer kan utvikle grønnere teknologi, og nye måter å gjøre ting på.

Men det er dere som skal se hva som fungerer og ikke fungerer.

*

Skal Norge få en moderne velferdsstat og en grønn industri i verdensklasse, trenger vi at flere velger yrkesfag.

For det grønne skiftet kan ikke bare planlegges. Det må også gjennomføres!

Vi politikere kan ikke bare snakke opp yrkesfagene. Vi må også handle.

Denne regjeringen holder på med en storstilt satsing på yrkesfag.

Vi vil styrke den praktiske læringen i grunnskolen, sørge for at yrkesfagopplæringen blir bedre, og jobbe for at alle kvalifiserte skal få seg læreplass.

Vi må også sørge for at arbeidsvilkårene er gode når man kommer ut i arbeidslivet.

*

Tiden vi lever i er preget av endringer.

Norge og resten av verden står foran store prøvelser. Og det er ikke alt som er like lett å løse.

Klimakrisen, krigen i Ukraina og mangelen på råvarer preger mye av nyhetsbildet, og har allerede store virkninger for livene til oss alle.

I tillegg kommer det ny teknologi som fører til store endringer for våre arbeids- og samfunnsliv.

Det er ikke alle nye problemstillinger vi har en umiddelbar løsning for.

Men som den greske filosofen Aristoteles en gang sa:

«Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det».

Dere som har gått i lære vet hva dette betyr i praksis.

En skjønner aldri helt hvordan noe fungerer før en selv har prøvd å få det til.

Dere som allerede er mestre i Aristoteles tilnærming er godt rustet til å møte fremtiden.

*

Nå er det ikke slik at hvis man velger yrkesfag, er man låst til ett yrke for resten av livet.

Vi kan i stor grad vie livene våre til det vi selv ønsker her i Norge.

Jeg er veldig opptatt av noe vi kaller livslang læring.

For selv om man har tatt en utdanning stopper ikke du, eller arbeidsmarkedet, opp av den grunn.

Men med et fagbrev i bunnen har du fast grunn under føttene.

Fast grunn du også kan satse videre fra.

*

Til dere unge vil jeg si at veien blir til mens man går.

For vi må alle tilpasse oss. Både etter våre egne og samfunnets behov.

Men la deg ikke stresse. Det du ikke vet i dag, det finner du ut av i morgen. Eller i over i morgen.

Av dem som tar fag- eller svenneprøver i Oslo, utgjør voksne en betydelig andel.

Faktisk var cirka 1/3 av alle nye lærekontrakter i Oslo tegnet av voksne i 2021.

Jeg vil derfor gjerne bruke anledningen til å berømme de voksne i salen her i dag, som skal få utdelt et fag- eller svennebrev.

For det kan være tøft å finne ut at man egentlig vil gjøre noe annet med livet sitt.

Kanskje hadde man ikke anledning tidligere.

Uansett grunn, så er det et modig valg å stake ut en ny kurs.

Gratulerer til dere!

*

Det har blitt sagt at enhver generasjon er sin egen nasjon.

Den generasjonen unge som sitter her har, tross ung alder, opplevd store omveltninger.

Jeg snakker selvsagt om pandemien.

Viruset ble definerende for deres ungdomstid. Og tiltakene for å bekjempe det stilte sterke krav til både fellesskapet og den enkelte.

Digital undervisning, nedstengte arbeidsplasser og lite sosialt samvær var tøft for mange.

Jeg blir ekstra imponert over dere som har gjennomført utdanningen tross alt.

Dere har vist pågangsmot og utholdenhet under en vanskelig tid.

Det er imponerende, og lover godt både for Norges og deres fremtid!

På vegne av hele regjeringen vil jeg gratulere dere med fagbrev og svennebrev!

Dere er en inspirasjon for oss alle.

Tusen takk.

*Sjekkes mot fremføring