Fagskolene i Rogaland og Viken blir sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fagskolen i Rogaland og fagskolen i Viken blir de første som får status som sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. De to får til sammen 24 millioner kroner over fire år for å utvikle fagskolesektoren. I likhet med sentre for fremragende utdanning i universitets- og høgskolesektoren, skal dette være en prestisjeordning som blant annet skal stimulere til økt kvalitet i fagskolene.

– Fagskoleutdanningene blir stadig mer spesialiserte og kravene til hva en fagarbeider skal kunne øker i takt med den teknologiske utviklingen. Da trenger vi noen som går i front og bidrar til å utvikle fagskolene slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe.

Sentrene for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal bidra til å øke den faglige kompetansen og kvaliteten på opplæringen ved fagskolene, styrke samarbeidet på tvers av utdanningsnivåene, øke anseelsen og rekrutteringen.

Skilte seg ut blant søkerne

Sju fagskoler søkte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, om å få status som senter for høyere yrkesfaglig utdanning, da ordningen for første gang ble lyst ut i mai i år. Av de sju, valgte en vurderingskomite ut tre finalister. Fagskolen i Rogaland og fagskolen i Viken ble til slutt valgt ut som de beste kandidatene. Komiteen peker på at begge sentrene har store planer for spredningsarbeid og favner om flere fagområder. Samarbeid og involvering står sterkt hos begge sentrene, noe som vil komme hele sektoren til gode.

– De to sentrene som tildeles skiller seg ut med store ambisjoner, og realistiske planer for hvordan de skal ta en nasjonal rolle for kvalitetsutvikling i norsk høyere yrkesfaglig utdanning, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Sentrene får totalt 12 millioner kroner hver over fire år. Dette er en pilotordning som skal evalueres etter tre år.

Bidra til kvalitet i utdanningen

Antall studenter på fagskolen har økt med over 65 prosent siden 2013 og i 2021 var det registrert nærmere 30 000 fagskolestudenter. Likevel viser blant annet NHOs kompetansebarometer at 50 prosent av bedriftene som mangler kompetanse, etterspør folk med høyere yrkesfaglig utdanning. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av penger til 500 nye studieplasser i fagskolene, men flere studieplasser er ikke målet alene.

– Fagskolene spiller en nøkkelrolle i å møte kompetansebehovet i hele Norge, men i dag er fagskoleutdanningene altfor lite synlige Vi må sikre en vekst som også ivaretar kvaliteten i fagskolene, og det tror jeg sentrene for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning kan bidra med, sier Borten Moe.

Les mer om de to nye fagskolene som får status som sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning på HK-dir sine nettsider.