Fagskoler i alle fylkene får penger til korte og fleksible utdanninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fagskoler spredt over hele landet får totalt 50,7 millioner kroner av regjeringen. Pengene skal blant annet brukes til å utvikle nye utdanningstilbud, kjøpe nytt utstyr og øke den digital kompetanse til de ansatte. Fagskolen i Viken og Fagskolen i Nord får mest penger.

Se hvilke fagskoler som får penger nederst i saken.

– Fagskolene er viktige for mange, fordi de tilbyr korte, fleksible og yrkesrettede utdanningstilbud. Prosjektene som får støtte, er spredt over hele landet. Vi trenger gode utdanningstilbud der folk bor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Fagskolene har vist et stort engasjement for denne ordningen, og det er kommet inn mange og gode søknader. For 2022 er det mottatt tilsammen 90 søknader, og det er søkt om over 125 millioner kroner. Det er 48 prosjekt ved 26 ulike fagskoler som får støtte.

Skal møte behovet i arbeidslivet

– Fagskolene er over hele landet, også utenfor de større byene. De spiller en veldig viktig rolle for at regionene skal få tak i folk med rett kompetanse. Disse pengene skal bidra til å styrke denne rollen, og gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud enda bedre, sier Borten Moe.

Pengene skal bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv. Ved å ha oppdatert utstyr og kompetanse kan fagskolene i større grad tilby de utdanningene som arbeidslivet trenger.

Midlene skal derfor også brukes til digital teknologi for bedre læring, og digital kompetanseheving for ansatte. Det innebærer tiltak for å styrke de fagansattes og fagskolenes nettpedagogiske kompetanse. I tillegg kan pengene brukes til engangsinvestering i utstyr og infrastruktur.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Både private og offentlige fagskoler får penger, og det er en god spredning i fagområder som får støtte.

Disse fagskolene får tilskudd i 2022:

 • AOF Fagskolen, Helse- og velferdsfag: 1 043 400 kr
 • Educational Association AOF Østfold, Annet (grønne fag, mat, skjønnhetspleie): 163 000 kr 
 • European Helicopter Center, Samferdselsfag: 1 876 800 kr 
 • Fagskolen AOF Norge, Helse- og velferdsfag: 315 500 kr
 • Fagskolen i Agder, Tekniske fag: 502 000 kr 
 • Fagskolen i Nord, Tekniske fag og samferdselsfag: 5 815 344 kr 
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Tekniske fag: 1 559 400 kr 
 • Fagskolen i Viken, Tekniske fag og helse- og velferdsfag: 7 708 248 kr
 • Fagskolen Innlandet, Tekniske fag og annet (grønne fag, mat, skjønnhetspleie): 4 036 742 kr 
 • Fagskolen Møre og Romsdal, Tekniske fag: 2 748 000 kr 
 • Fagskolen Oslo, Helse- og velferdsfag: 200 000 kr 
 • Fagskolen Rogaland, Tekniske fag og helse- og velferdsfag: 4 406 200 kr
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole, Tekniske fag og annet (grønne fag, mat, skjønnhetspleie): 925 000 kr 
 • Fagskulen Vestland, Tekniske fag og samferdselsfag: 2 230 300 kr
 • Gokstad Akademiet, Økonomisk administrative fag: 632 000 kr
 • Jusutdanning, Økonomisk administrative fag: 202 388 kr 
 • Kristiania professional collage, Helse- og velferdsfag: 3 680 450 kr 
 • KRM Tekniske Fagskole, Tekniske fag: 1 796 900 kr 
 • Medlearn, Helse og velferdsfag: 1 192 000 kr 
 • NKI Fagskoler, Økonomisk administrative fag: 1 672 900 kr 
 • Nordland fagskole, Økonomisk administrative fag og samferdselsfag: 2 110 000 kr 
 • Norges friluftsfagskole, Annet (grønne fag, mat, skjønnhetspleie): 1 025 594 kr 
 • Norges grønne fagskole - VEA, Kreative fag: 2 539 825 kr 
 • Stavanger School of Art, Kreative fag: 565 000 kr 
 • Stiftelsen Ålesund Kunstfagskole, Kreative fag: 572 500 kr 
 • The Norwegian Horse Society, Annet (grønne fag, mat, skjønnhetspleie): 1 181 509 kr

Fakta om høyere yrkesfaglig utdanning

 • Høyere yrkesfaglig utdanning er en kort yrkesrettet utdanning som man kan velge etter videregående utdanning.
 • Høyere yrkesfaglig utdanning bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer.
 • Utdanning ved fagskoler er ofte lagt til rette for å kunne kombineres med jobb.

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene

 • Tilskuddsordningen for utviklingsmidler er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Dette er sjette året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. Siden 2017 er det bevilget totalt om lag 290 millioner kroner til ordningen.Ordningen forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).