FAO: Global avskoging reduseres, men tapet av tropisk regnskog fortsetter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

FAOs nye rapport viser at det blir hogd mindre i verdens skoger, men allikevel fortsetter tropisk regnskog å trues. Den største årsaken til dette er utvidelse av dyrket jord på disse områdene som utgjør nesten 50 prosent av den globale avskogingen.

Det har vært et høyt tempo av avskoging globalt, og mer og mer av verdens skoger forsvinner. FAOs rapport viser at det har blitt gjort grep rundt dette, og fra perioden 2010-2018 har avskogingen blitt redusert med nesten 30 prosent. I perioden 2000-2010 utgjorde den årlige avskogingen 11 millioner hektar. Dette har blitt redusert til 7,8 millioner hektar i perioden 2010-2018.

Vi ser allikevel at tapet av tropisk regnskog fortsetter. Hogst av tropisk regnskog utgjorde mer enn 90 prosent av den globale avskogingen fra 2000 til 2018. Dette utgjør 157 millioner hektar, som er på størrelse med vest Europa. Hugging av skog til fordel for beiteområder spiller også inn som en stor faktor for avskoging, og utgjør 38,5 prosent. Palmeolje alene står for 7 prosent. Dette viser tallene fra perioden mellom 2000-2018.

Rapporten

Denne rapporten viser trendene innenfor avskoging og hvordan avskoging blir overvåket. Du kan lese rapporten på FAOs hjemmeside.