FAO intensiverer arbeidet for å bekjempe Fall Armyworm

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge bidrar med økonomiske midler og med NIBIOs kompetanse i utviklingen av varslingssystemer for å takle denne skadegjøreren. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er svært positiv til at Norge bidrar i den internasjonale kunnskapsdugnaden som må til for å nå FNs bærekraftsmål, og understreker at utfordringene knyttet til plantehelse forener alle land. Multilateralt samarbeid og innovative løsninger utviklet i norske forskningsmiljøer er et glimrende eksempel på Norges bidrag.

Norges ambassadør til FAO, Aslak Brun, deltok forrige uke på et arrangement under FAOs rådsmøte om planteskadegjøreren Fall Armyworm (en nattflyart innen sommerfugler). FAO oppskalerer arbeidet mot denne skadegjøreren som har ført til store tap av avlinger og rammer millioner av bønder særlig i Afrika og Asia.

FAOs Generaldirektør Qu Dongyu viste innledningsvis til at Fall Armyworm truer matsikkerhet og livsgrunnlaget til millioner av mennesker. Den har i løpet av få år spredd seg fra Latin Amerika til Afrika og videre til India og Sørøst-Asia. Bare i Afrika er årlige tap av maisavlinger beregnet til opp mot 17.7 millioner tonn årlig.

Aslak Brun la i sitt innlegg vekt på det globale samarbeidet for å møte den økte trusselen fra planteskadegjørere. Opptil 40 prosent av avlinger globalt går tapt årlig som følge av planteskadegjørere, og arbeidet med å forebygge og bekjempe planteskadegjørere er derfor grunnleggende for å nå bærekraftsmålene om utrydding av fattigdom og sult.

Norge var det første landet som ga bidrag til FAOs flergiverfond for arbeidet med å bekjempe Fall Armyworm, og har denne uka vedtatt å fortsette støtte til arbeidet. Innovasjon og samarbeid med NIBIO om varslingssystemer er også en del av Norges bidrag. En digital plattform og mobil-applikasjon utviklet for norske bønder er nå delvis integrert i en applikasjon utviklet av FAO kalt FAMEWS. Dette verktøyet skal styrke lokale bønders mulighet til å takle planteskadegjøreren, ved at diagnose og tiltak raskt kan kommuniseres tross store avstander, der bøndene tidligere har måttet vente lenge på rådgivning.

Den Norske Ambassadøren viste til at NIBIO og FAO de neste månedene vil jobbe tett med nasjonale myndigheter for å styrke småskala produsenter sine muligheter til å takle planteskadegjøreren.

Norges ambassadør til FAO, Aslak Brun
FAO oppskalerer arbeidet mot skadegjøreren Fall Armyworm som har ført til store tap av avlinger og rammer millioner av bønder særlig i Afrika og Asia. Norges ambassadør til FAO, Aslak Brun, deltok forrige uke på et arrangement under FAOs rådsmøte om planteskadegjøreren . Foto: FAO/Giuseppe Carotenuto
FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.