FARC-opprørere blir skogvoktere

Norge, Colombia og ledelsen i FARC-geriljaen lanserte denne uka et helt nytt program for å hjelpe tidligere geriljasoldater tilbake til samfunnet. En hovedoppgave for dem blir å passe på Colombias enorme regnskog. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte president Juan Manuel Santos i Bogota og roste fredsprisvinneren for visjonene om å kombinere fredsarbeid med miljøarbeid.

Soldat i regnskogen
En colombiansk regjeringssoldat ser ut over regnskogen i Caqueta. Før truet FARC-geriljaen med angrep, men nå legger de ned våpnene og skal vokte skogen istedet. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

-Dette programmet er et unikt samarbeid mellom colombianske myndigheter og FARC.  Det kommer på et kritisk tidspunkt i fredsprosessen.  Og det kommer på et tidspunkt hvor Colombias skoger er under større press enn på lenge, sa Helgesen etter møtet med presidenten.

Dramatisk opptakt

Opptakten til møtet med presidenten bød på dramatikk i den colombianske regnskogen.  I et tungt bevæpnet militærhelikopter ble Helgesen og to colombianske ministere fløyet inn i regnskogen i Caqueta-provinsen, et par timers flytur fra hovedstaden Bogota.  Målet var demobiliseringssonen Miravalle,  hvor fremtredende FARC-ledere og mange hundre eks-soldater er samlet for å legge ned våpnene etter mer enn 50 års blodig borgerkrig. Her ventet nærmer 500 representanter fra lokalsamfunn og tidligere FARC-soldater for å lansere det som karakteriseres som ett av de første gjenintegreringsprogrammene etter at partene signerte fredsavtalen i fjor. 

Minister i helikopter
Tungt bevæpnet militærhelikopter skulle frakte Colombias Post-konfliktminister Pardo og Vidar Helgesen ut i regnskogen for å møte demobiliserte FARC-soldater. Men helikopteret ble tvunget til å gjøre vendereis på grunn av kraftig regnvær. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

Men den norske og de to colombianske ministrene nådde aldri frem til målet. Kraftig regnvær og dårlig sikt tvang helikopteret til å gå ned for landing i ett av de områdene som historisk sett har vært aller mest utsatt for geriljaangrep og attentater. For få år siden ville denne regionen vært ufremkommelig. De colombianske ministrene kunne gledelig kunngjøre at freden nå gjør det mulig å ferdes trygt i denne regionen. På vei tilbake langs landeveien, kunne ses store landområder som ligger brakk, et tydelig tegn på at det er enormt potensiale i å forbedre produksjon på eksisterende land i disse regionene som under årevis har vært rammet av konflikten.  

Økt press på skogen

Caqueta er ett av Colombias rikeste skogfylker, med over 65.000 kvadratkilometer regnskog – et område større enn Hedmark og Oppland fylker tilsammen.  Fylket har flere nasjonalparker og har et enormt rikt mangfold av planter, dyr og insekter.  Men skogen er utsatt for et voldsomt press.  Et press som har økt etter at fredsavtalen ble undertegnet i oktober.  Kriminelle grupper, landspekulanter og ulike aktører prøver å utnytte maktvakuumet FARC har etterlatt seg etter at de la ned våpnene.  Konvertering av skog til beitemark, etablering av kokaplantasjer og illegal handel med tømmer har skutt fart.

Brent regnskog
Presset på regnskogen i Colombia øker. I flere områder øker ulovlig hogst og nedbrenning av skog for etablering av kokaplantasjer og beitemark. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

 -Dette synes å ha ført til en bekymringsfull økning i avskogingen i flere regioner.  Det er svært prisverdig at myndighetene og FARC tar tak i dette problemet sammen, sier Helgesen.

 

Klima- og skogpenger

 Trusselen mot regnskogen er grunnen til at Norge har valgt å bruke penger fra klima- og skoginitiativet på dette. Målet er å skape bærekraftige arbeidsplasser for flere tusen kvinner og menn og nærmere 800 tidligere geriljasoldater i de områdene som har vært hardest rammet av konflikten.  Dette skal bidra til å beskytte regnskogen og føre til økt gjenplanting av skog, samtidig som man øker landbruksproduksjonen og redusere fattigdommen for urfolk og landsbyboere.  Norge gir 30 millioner kroner til programmet.

 

Helgesen og helikopter
Statsråd Vidar Helgesen annonserte programmet som skal hjelpe demobiliserte FARC-soldater tilbake i samfunnet - som bl.a. skogvoktere, Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

Forsinket avvæpning av FARC

I disse dager er FARC geriljaen i ferd med å legge ned våpnene, og tusener av eks-geriljasoldater står på trappene til det sivile liv og vil trenge et nytt levebrød. Men avvæpningen har blitt kraftig forsinket, blant annet fordi mange av de tidligere geriljasoldatene ikke har noe annet å gå til.  Derfor er det norskstøttede reintegreingsprogrammet svært viktig.

 -Dersom de ikke gis håp om en bedre fremtid, er det en overhengende fare for at demobiliserte soldater går tilbake til ulovlige aktiviteter eller mister tilliten til fredsprosessen, sier Vidar Helgesen. 

Under statrådens opphold kom nyheten om at FARC hadde annonsert at 30 prosent av våpnene var levert inn, en viktig og gledelig milepæl i fredsprosessen.

Presidenten tok imot Helgesen

Programmet var et viktig tema i miljøministeren møte med president Santos. Presidenten uttrykte stor takknemlighet for Norges støtte til Colombia, og fremhevet Norge som landets ledende allierte både med hensyn til fredsprosessen og med hensyn til skogbevaring.

President Juan Manuel Santos og miljøminister Vidar Helgesen
President Juan Manuel Santos tok i mot Vidar Helgesen til et møte, og de to diskuterte bl.a. viktigheten av å kombinere fredsarbeid med miljøarbeid i Colombia. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

Programmet skal ha en varighet på inntil to år, og det administreres av Flyktninghjelpen i samarbeid med lokale organisasjoner og FN's utviklingsprogram. Dersom programmet blir vellykket, er det stor sannsynlighet for at det blir utvidet, i følge klima- og miljøvernministeren.

 -Et reintegreringsprogram som kombinerer behovet for bærekraftige jobber og levebrød samtidig som det bremser avskogingen fortjener norsk støtte, og vil garantert også ha appell for andre mulige givere, sier Vidar Helgesen.

 

Avgjørende for klimaet

På verdensbasis er det anslått at redusert avskoging og restaurering av skog kan bidra med opptil en tredel av klimaløsningen verden trenger for å nå målene i Parisavtalen.

Regnskog Caqueta
Regnskogen i Caqueta dekker et området på størrelse med Oppland og Hedmark tilsammen. Å bevare mest mulig av den er svært viktig for å unngå klimaendringer. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet

Colombia er ett av Norges hovedsamarbeidsland for regnskogsbevaring.  Norge har forpliktet seg til å betale inntil 1.8 milliarder kroner over de neste årene til Colombia hvis landet greier å redusere avskogingen. Basert på Colombias siste rapport om avskogingstall og fremgang på en rekke områder knyttet til avskoging, kunne Helgesen under besøket også lansere Norges første utbetaling til Colombias post-konflikt fond Colombia Sostenible.  I denne omgang utbetales det til sammen 10 millioner amerikanske dollar, eller omtrent 70 millioner kroner. Pengene vil gå til viktige reformtiltak for å redusere avskogingen og til områder som har vært hardt rammet av konflikten, inkludert urfolksterritorier. 

 - Når Colombia nå så tydelig vil satse på at den økonomiske veksten og fredsbyggingen skal være klima- og miljøvennlig, vil Norge aktivt støtte dette arbeidet, sier statsråden.

 

Fakta om Colombias Regnskog

  • Colombias skoger dekker et område på nesten 600.000 kvadratkilometer. Amazonas-bassenget utgjør omkring tre fjerdedeler av skogen. Totalt tilsvarer dette mer enn 1,5 ganger Norges landareal.
  • Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra skog- og landbrukssektoren.
  • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
  • Eksempler på sjeldne eller truede arter som finnes i Colombias regnskog er Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris). Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
  • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
  • I Colombia bor 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier. Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.

 

 

 

 

Til toppen