Færre jordbruksbedrifter

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det gjennomsnittlige jordbruksarealet på de brukene som er i drift, blir stadig større. Trenden er at produksjonen konsentreres om færre jordbruksbedrifter, uten at det samlede produksjonsvolumet går ned. Det viser publikasjonen ”Utsyn over norsk landbruk” som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) utgir.

Tallene viser at det gjennomsnittlige jordbruksarealet på de brukene som er i drift, blir stadig større. I 1999 var det i gjennomsnitt 147 dekar jordbruksareal per bruk, mens gjennomsnittsarealet i 2012 var 222 dekar. Av dette var vel 40 prosent leiejord. Strukturutviklingen i jordbruket kjennetegnes også ved at antall jordbruksbedrifter med husdyr har gått kraftig ned. Trenden er at produksjonen konsentreres om færre jordbruksbedrifter, uten at det samlede produksjonsvolumet går ned.

Norsk jord- og skogbruk sysselsatte om lag 50 900 personer i 2012. Det utgjør 1,9 prosent av den samlede sysselsettingen i landet. Fra 2003 er antall sysselsatte i jord- og skogbruk redusert med 3,2 prosent.

Gårdsbruk
Det gjennomsnittlige jordbruksarealet på de brukene som er i drift, blir stadig større. (Foto: Arne Jostein Lyshol)