Fastlegeordningen må forbedres og fornyes

En ny kartlegging viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager.

-Vi må sikre at pasientene har en fastlege å gå til og at fastlegen har arbeidsforhold som er til å leve med. Derfor må vi fornye og forbedre fastlegeordningen, sier helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie får overlevert rapporten "Fastlegers tidsbruk"
Helseminister Bent Høie fikk overlevert rapporten "Fastlegers tidsbruk" fra Helsedirektoratet. Kartlegging viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger og flere leger sier også at arbeidsbyrden har blitt for stor. Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver og pasientgrupper fastlegene bruker mest tid på.  

-Kartleggingen viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager enn de hadde for noen få år siden. Det tar vi på stort alvor. Vi skal bruke denne kartleggingen i arbeidet med å forbedre fastlegeordningen på kort og lang sikt. Jeg vil nå diskutere funnene og veien videre med KS og Legeforeningen på neste møtet i trepartssamarbeidet, sier helseminister Bent Høie.

Kartleggingen viser at totalarbeidstiden for de fleste fastlegene er lang, og at den har økt mye sammen­lignet med tidligere undersøkelser, selv om gjennomsnittlig listestørrelse er noe redusert. Dette viser at arbeidsmengden per listeinnbygger er blitt større.

-Vi må diskutere hvilke oppgaver myndighetene mener fastlegene skal prioritere. Det innebærer at vi må se på om noen oppgaver skal prioriteres opp og om noen oppgaver skal prioriteres ned. Vi må også se på om noen av oppgavene i dagens fastlegepraksis kan utføres av andre fagpersoner i samarbeid med fastlegen. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å få fart på rekrutteringen av fastleger. For kort tid tilbake utlyste vi nær 14 millioner kroner til rekruttering i kommuner som sliter med å få tak i fastleger, sier Høie.

-Kartleggingen har gitt oss viktig informasjon, men den har ikke gitt oss forslag til løsninger. Derfor er det viktig med en evaluering av fastlegeordningen på lang sikt ved siden av tiltak for å bedre rekrutteringen på kort sikt, sier Høie.

Les undersøkelsen "Fastlegers tidsbruk"

Til toppen