Fastlegeordningen: Rekrutteringstiltak på 225 millioner lyses ut

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helsedirektoratet lyser nå ut et tilskudd på 225 millioner som kommuner som vil inngå avtaler med allmennleger i spesialisering kan søke på.

Et viktig tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegeordningen er tilskuddet til leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Dette ble en nasjonal ordning fra 1. januar 2022. Det innebærer at fra i år kan kommuner over hele landet søke på tilskuddet.

–En velfungerende fastlegeordning er helt nødvendig for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor. Vi må sikre god legedekning i hele landet. Da må vi få flere unge leger til å velge fastlegeyrket og spesialisering i allmennmedisin. Ett viktig tiltak er å styrke ALIS-ordningen. ALIS skal gi økt trygghet og økonomisk forutsigbarhet for unge leger som spesialiserer seg i allmennmedisin, og dermed gjøre mer attraktivt å starte som fastlege, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

Siden 2017 har det vært krav til spesialisering i allmennmedisin for allmennleger i kommunalt legearbeid. Det har de siste årene vært mulig for kommunene å søke tilskudd for å dekke merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Målet har vært å bedre rekrutteringen av fastleger og sikre god kompetanse og fagutvikling både i fastlegeordningen og legevakt. I forbindelse med årets utlysning har Helsedirektoratet forenklet tilskuddsordningen og regelverket. Det skal gjøre det enda enklere for kommunene å tilby ALIS-avtaler til flere allmennleger. Les mer om tilskuddsordningen på helsedirektoratets hjemmesider

Det har vært en betydelig økning i utbetalte ALIS-tilskudd den senere tiden. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økt fra 71 i 2020 til 564 i 2021.