Feil om tiltak

Innlegg i Dagsavisen 11. november 2013

Regjeringen trekker meldingen til Stortinget om Flere i Arbeid fordi den er for lite ambisiøs og for lite konkret, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Dagsavisen.

Regjeringen trekker meldingen til Stortinget om Flere i Arbeid fordi den er for lite ambisiøs og for lite konkret, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge, i Dagsavisen.

Regjeringen trekker meldingen til Stortinget om Flere i Arbeid fordi den er for lite ambisiøs og for lite konkret. Ingen arbeidsmarkedstiltak blir lagt på is fordi meldingen trekkes slik en kan få inntrykk av når en leser Dagsavisen mandag. Vi har høye ambisjoner om å få folk i jobb. Vi trenger ikke denne meldingen for å starte arbeidet: Regjeringen vil fremme tiltak fortløpende. Det viser vi i forslaget til neste års statsbudsjett hvor vi foreslår 3000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne enn i inneværende budsjett. Det er plasser som vil gi mange av dem som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet en mulighet til å bevare fotfestet. Regjeringen ønsker å forenkle de arbeidsrettede tiltakene for å få en mer oversiktlig tiltaksstruktur. Både for personer på tiltak og for ansatte i Nav som skal hjelpe med å finne en riktig vei tilbake til arbeid, vil dette bety et mindre byråkratisk og mer forståelig system. Arbeid er for mange helsebringende. Men det må bli enklere å få riktig hjelp inn i arbeidslivet. Vi trenger derfor en ny og mer offensiv arbeidsmarkedspolitikk enn det den forrige regjeringen la fram.