Feirer 15 år med kvinner, fred og sikkerhet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen er i FN denne uken for å feire innsatsen for kvinners deltakelse og innflytelse i freds- og forsoningsprosesser.

I år er det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som siden har blitt fulgt opp med ytterligere seks resolusjoner. Statssekretær Tone Skogen skal blant annet snakke på et åpent møte i Sikkerhetsrådet, og delta på lanseringen av en stor ny rapport om hvordan resolusjonene har blitt satt ut i livet.

– Kvinner rammes alltid hardt av krig og konflikt. For 15 år siden trodde vi at kvinners deltakelse var viktig for å skape varig fred. Nå vet vi det, sier statssekretær Tone Skogen.

Norge har styrket innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet, og har lagt frem en ny handlingsplan for arbeidet. Handlingsplanen er regjeringens verktøy for å bidra til at sikkerhetsrådsresolusjonene blir etterfulgt i praksis.

– Vi er en viktig forkjemper for at kvinners rettigheter og likestilling skal stå sentralt i arbeidet for fred og sikkerhet. Vi feirer 15-årsjubileet i år, men vi er også utålmodige, spesielt når vi ser så få kvinner sitte rundt fredsforhandlingsbordene, sier Skogen.

Det er avgjørende at kvinner får innflytelse i beslutninger som angår deres fremtid. Regjeringen vil systematisk legge til rette for at kvinner kan delta i fredsprosesser, styrke opplæringen om hvordan kvinners sikkerhets- og humanitære behov kan ivaretas, og bidra til at kvinners økonomiske og politiske posisjon og rettssikkerhet blir en tydeligere del av fredsbyggingsprosesser.

Bekjempelse av seksualisert vold skal gå som en rød tråd gjennom alle disse områdene. Regjeringen vil spesielt prioritere innsatsen i Afghanistan, Colombia, Myanmar, Palestina og Sør-Sudan. Utenriksdepartementet leder arbeidet med å lage årlige rapporter om gjennomføringen av handlingsplanen.

–- Til tross for økende oppmerksomhet rundt situasjonen for kvinner i krig, er realiteten fortsatt at kvinner utsettes for drap, fordrivelse, seksuelle overgrep, sult og nød. Kvinner utelukkes fra samfunnsdeltakelse og fredsforhandlinger. Menn har et like stort ansvar som kvinner for å sikre at begge kjønn blir ivaretatt i prosesser knyttet til fred og sikkerhet, sier Skogen.