Felles ansvar for sikker transport

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Denne regjeringen har kommet med flere nye tiltak for å gjøre godstransporten på veiene våre mer sikker. Men transportbedriftene bidrar også mye de selv, og det fikk vi et godt innblikk i i dagens møte med representanter fra bransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren i møte representanter for transportnæringenRepresentanter fra Norsk Gjenvinning var blant deltakerne på møtet i Transport- og logistikkforum. Samferdselsminister Solvik-Olsen er flankert av Runa Opdal Kerr og Erik Osmundsen fra konsernet.

Under Transport- og logistikkforum møtte samferdselsministeren representanter blant annet fra Norsk Gjenvinning og Schenker. Begge selskapene har flere hundre tunge kjøretøy  på veien hver dag. Tema var hvordan næringslivet selv kan bidra til en sikker godstransport.

Ulike tiltak bidrar til økt sikkerhet på veiene våre

– I løpet av det siste året har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske veier. Vi har firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy de siste to vintrene. Kravene til vinterdekk er skjerpet, og vi har innført krav om bombrikke på vogntog for å sikre at alle aktørene i transportnæringen må betale de samme kostnadene. Vi har videre gitt økt mulighet til å kunne holde igjen kjøretøy for å sikre betaling av avgifter og bøter, og vi har åpnet for økt bruk av hjullås. Informasjonsarbeidet overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, er styrket, og gjennom kampanjen ”trygg trailer” ber vi transportkjøperne ta en titt på lastebilen som skal transportere varene, for å sikre at kjøretøyet er i god stand og lasten forsvarlig sikret. I tillegg har vi kommet med et innspill til EU-kommisjonen om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier Solvik-Olsen.

– Gjennom dagens møte har jeg fått bekreftet at mye arbeid blir gjennomført også av næringen selv. De legger ned en betydelig innsats ved blant annet å bevisstgjøre og å innarbeide gode interne rutiner. Det er betryggende at vi kan spille på lag med næringslivet, slik at vi sammen kan gjøre veiene våre tryggere, sier Solvik-Olsen.