5 millioner ekstra til Skeivt kulturår

-Skeivt kulturår er en enormt viktig markering for skeives rettigheter. At det nå er femti år siden avkriminalisering av homofili, er en milepæl i homokampen og for Norge som nasjon. De fem ekstra millionene som er tildelt nå vil løfte arbeidet for skeive og skeiv kultur over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

De fem millionene som Norsk kulturråd har fordelt i dag kommer i tillegg til fem millioner kroner som er tildelt tidligere. I alt 31 prosjekter får nå støtte til diverse arrangementer.

 - Også i dag ser vi eksempler på diskriminering av skeive, og det er en påminnelse om at kampen ikke er vunnet en gang for alle. Fremdeles er lhbtiq-befolkningen en gruppe som opplever stigmatisering, diskriminering og hatefulle ytringer i samfunnet, og det vitner om at vi ikke er i mål. Markeringen av Skeivt Kulturår i 2022 er en mulighet til å få oppmerksomhet om dette, og å endre og forbedre forholdene for skeive, sier Trettebergstuen.

Varierte prosjekter

Både i denne og forrige runde er prosjektene spredt over ulike kunstfelt, og innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. I tillegg har skeives organisasjoner, ulike pride-organisasjoner og andre som engasjerer seg i skeives historie og virke søkt om støtte.

Prosjektene skal bidra til å ta vare på, synliggjøre og formidle skeives historie og rettighetskamp, skeiv kunst og kultur, og skeives stilling i samfunnet både historisk og i dag.

 - I forrige søknadsrunde var det mange bra arrangementer og initiativer som ikke nådde opp på grunn av den store søknadsmengden. Derfor har vi prioritert å åpne for en søknadsrunde til, slik at flere prosjekter blir realisert. Det er veldig positivt og jeg er veldig glad for den store pågangen av søkere med så gode prosjekter, og det blir spennende å se dem bli satt ut i livet, sier Trettebergstuen.