Fikk innspill for å få flere i arbeid

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok i går på en innspillkonferanse om livslang læring og utenforskap.

- Det er rundt 400 000 voksne som sliter så mye med å lese, regne eller skrive at de ikke får jobb eller står i fare for å miste jobben de har. Regjeringen ønsker å gi alle disse en bedre sjanse til å lykkes i arbeidslivet, sa statsministeren under åpningen.

Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap som skal være klar i løpet av 2015. Målet med konferansen var å finne gode tiltak for å få flere ut i arbeidslivet. Aktører fra kommunene, frivillig sektor og arbeidslivet var invitert til konferansen.

Statsministeren deltok i panelsamtale med Mona Riple, Hashem Jasfari og Lars  Warhuus som alle har erfaringer med å delta i opplæring i voksen alder. I tillegg deltok Aud Aastorp som er rektor ved voksenopplæringssenteret Delta VO i Askim.

Deltakerne utfordret statsministeren til å finne et fleksibelt system som er bygget rundt å møte enkeltmenneskenes ulike behov. De la også vekt på at det er viktig at lærerne som utdanner voksne har den rette kompetansen. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Til toppen