Seminar i forbindelse med økonomifestivalen KÅKÅ|nomics

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet inviterer til to seminarer i forbindelse med økonomifestivalen KÅKÅ|nomics i Stavanger 28. oktober.

Vi har samlet eksperter fra næringsliv, akademia og tenktanker for å diskutere internasjonalt skattesamarbeid og handlingsregelen. 

Tidspunkt: 28. oktober 2022 kl. 10.00–12.30
Sted: SR-Bank, Christen Tranes gate 35, 4007 Stavanger
Påmelding: Send e-post til presse@fin.dep.no 

Internasjonal selskapsskatt – nærmer vi oss en ny løsning?

Kl. 10.00–11.00
Innledning av Trude Steinnes Sønvisen, Finansdepartementet.

Panelsamtale:

  • Ellen Mulstad, advokat i NHO
  • Rolf Saastad, daglig leder og partner i Deloitte Advokatfirma
  • Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita
  • Tiril Rustand Halvorsen, rådgiver i Tankesmien Agenda
  • Trude Steinnes Sønvisen, lovrådgiver i Finansdepartementet

Ordstyrer: Michael Riis Jacobsen, Finansdepartementet.

Handlingsregelen – et historisk sveip med blikket mot fremtiden

Kl. 11.30–12.30
Innledning av Amund Holmsen, Finansdepartementet

Panelsamtale:

  • Hilde Singsaas, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og direktør for DFØ
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo
  • Torfinn Harding, professor ved Handelshøyskolen, UiS
  • Amund Holmsen, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet

Ordstyrer: Kjersti Næss Torstensen, Finansdepartementet

Arrangementene er gratis og i regi av Finansdepartementet. Du trenger ikke festivalpass til KÅKÅ|nomics for å delta.

Seminarene kan også følges digitalt via Teams