Fiskeri- og havministeren deltek på regjeringa sin gallamiddag på Slottet i høve statsbesøket frå Tanzania

Sted: Slottet, Oslo