Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerner tidstyver:

Kortere ventetid og bedre behandling for psykisk syke etter forsøksprosjekt

– Jeg er imponert over resultatene Oslo universitetssykehus kan vise til etter et godt samarbeid med pasienter og pårørende. Ved å tilpasse tilbudet til pasientenes situasjon vil de kunne gi raskere og bedre hjelp, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En ny tjenestegaranti fra Oslo universitetssykehus (OUS) lover kontakt med en spesialist innen 48 timer.

Forskning viser at tidlig behandling av schizofreni kan gi pasienter med sykdommen arbeidsevne og mulighet til å leve fullverdige liv. Likevel tar det i snitt over et halvt år fra man blir syk til man får hjelp i Oslo.

– Ved å lytte til pasienter og pårørende vil de kutte ventetiden og fange opp de som trenger hjelp raskere. Dette betyr mye for mennesker i en sårbar situasjon, sier Sanner.

Med prosjektstøtte fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) har OUS i ett år jobbet målrettet for å fjerne tidstyver i diagnosearbeidet i samarbeid med tjenestedesignere. De har lyttet til brukerne og tilpasset tilbudet etter deres behov. Blant mange tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende, skilte det seg ut én tydelig utfordring; nemlig at veien inn til behandling er for lang. Tjenestegarantien er en av endringene i tjenesten som vil bli gjennomført de nærmeste månedene.

– Det offentlige kan fremstå som en jungel og ventetiden kan være tung for mange. Slik trenger det ikke være. Vi må bli flinkere til å prøve ut nye arbeidsmetoder og organisere tjenestene slik at vi møter innbyggernes behov og gir de en enklere hverdag, sier statsråden.

Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Rokilde sykehjem i Kristiansund mottok i 2015 støtte til å utforske hvordan de kan levere bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen. En ny rapport viser at tjenestedesign som metode, er godt egnet til å identifisere og fjerne tidstyver i offentlig sektor, og gi bedre kvalitet på tjenestene.

Sykehuset Østfold har laget et verktøy for involvering og tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Bedre organisering av oppgaver og ressurser gir rom for et eget trivselsteam ved Rokilde sykehjem. Alle de tre prosjektene går nå inn i en fase der de vil implementere nye måter å tilby tjenester på som er bedre tilpasset brukerne.

 

Bakgrunnsinformasjon

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er en åpen konkurransearena som administreres av DOGA. Ulike innovasjonsprosjekter konkurrerer om støtte og programmet går inn med støtte til designmedvirkning i idéfasen av prosessen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget i 2015 2,4 millioner kroner til DIP, som har gitt finansiering til tre prosjekter om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor:

  1. Oslo universitetssykehus – "Hjelp meg, det haster! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke"
  2. Sykehuset Østfold – "Litt bedre hver dag – "Medarbeiderdrevet prosessforbedring"
  3. Rokilde Sykehjem – "Morgendagens sykehjem – ny organisering av arbeidsdagen"

 Les rapporten fra prosjektene (pdf)

Til toppen