Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign.

  • Innovasjon i offentlig sektor - like viktig for økonomien som innovasjon i privat sektor?
  • Er design og brukerinnsikt verktøy som hjelper oss til å nå mål i offentlig sektor? 
  • Er rammer, strukturer og kompetanse gode nok for innovasjon i offentlig sektor? 

Rapporten "Fang tidstyven - Tre prosjekter fra offentlig sektor" (pdf) ble presentert på seminaret. 

Nett-tv Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

Innledning  
09.00-09.05 Velkommen
Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ekspedisjonssjef i Avdeling for IKT og fornying
09.05- 09. 20 Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.20- 09.30 Statssekretær Fredrik Wang Gierløff, Helse- og omsorgsdepartementet.
09.30- 09.50 Erfaringer fra tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor
Skule Storheill, direktør innovasjonsprogrammer (DIP) ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Presentasjon (pdf)
 Prosjektene  
09.50- 10.15 

Brukerbehov, organisering og ressursutnyttelse - Rokilde sykehjem
Stephanie Helland, enhetsleder, Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune
Presentasjon (pdf)

10.15 - 10.40  Raskere til riktig hjelp for psykisk syke - Oslo Universitetssykehus, TIPS Sør-Øst
Kristin Lie Romm, overlege, spesialist i psykiatri, PhD 
Presentasjon (pdf)
10.40 – 11.00  Kaffepause
11.00 - 11.25 Strukturer for brukerretting i en offentlig virksomhet - Sykehuset Østfold
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin og prosessdirektør
Rachel Lørum, organisasjonspsykolog
Presentasjon (pdf)
Faglig utdyping  
11.25 - 11.40 Endring og innovasjon
Jan Grund, professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus og Campus Kristiania.  
11.40 – 12.00 Oppsummering, spørsmål og kommentarer
   

Se også: