Flere bruker kunstig intelligens

Stadig flere statlige virksomheter tester ut kunstig intelligens i HR-arbeid eller andre virksomhetsoppgaver.

–Det er både spennende og helt nødvendig at vi jobber smartere i offentlig sektor, når ressursene blir mindre, oppgavene blir større og kravene til kvalitet øker, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap)

Rundt 26 prosent av virksomhetene i det statlige tariffområdet oppgir at de har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) enten aktivt eller i begrenset omfang i HR-arbeidet, viser tall fra statens arbeidsgiverbarometer for høsten 2023. Dette er en økning fra rundt 10 prosent våren 2023. Nesten halvparten av virksomhetene vurderer å teste ut KI-verktøy i HR-arbeidet i tiden fremover, og rundt hver tredje virksomhet oppgir at de har tatt i bruk KI i annen virksomhetsutøvelse.

– Ny teknologi og digitalisering gir oss store muligheter og er verktøyet vi trenger for å skape nye jobber, finne løsninger på store utfordringer og gjøre livene våre enklere og bedre. Vi går inn i et tiår hvor ressursmangelen treffer oss i Norge for alvor: Fra å være godt skodd både med folk, penger og natur kommer vi nå til å møte knapphet på alle disse ressursene. Det setter oss under press og tvinger oss til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

 

Mer tillitsbasert ledelse

Undersøkelsen viser også at regjeringens tillitsreform er godt kjent i de statlige virksomhetene. Rundt halvparten av virksomhetene har planlagt eller satt i gang tiltak innenfor tillitsreformen, som å innføre mer tillitsbasert ledelse, eller få bort unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon i egen virksomhet.

– Jeg er glad for at mange virksomheter jobber aktivt med tillitsreformen, og jeg forventer at flere følger etter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og for å få til dette må vi jobbe mer med å øke tilliten innad i og til offentlig sektor, sier Tung.

I denne undersøkelsen ble virksomhetene også blant annet spurt om temaer som rekruttere og beholde medarbeidere, og samarbeid med tillitsvalgte om spørsmål knyttet til klima- og miljø.

 

Om undersøkelsen

Statens arbeidsgiverbarometer ble utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020, for å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten. Undersøkelsen går til de nesten 200 HR-lederne i det statlige tariffområdet, og blir gjennomført to ganger i året. 60% av de statlige virksomhetene svarte på undersøkelsen. Temaene som undersøkes er en blanding av aktuelle saker og spørsmål som går igjen for å se utviklingen i de statlige virksomhetene over tid.