Flere jenter enn noen gang velger utradisjonelt på videregående

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass etter førsteinntaket til videregående opplæring. Mer enn halvparten har yrkesfag på VG1 som førstevalg. Andelen jenter som velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag er i år rekordhøy.

Jente som sager planke
Foto: Colourbox

– Skal vi dekke kompetansebehovet i arbeidslivet fremover, må vi utdanne mange flere fagarbeidere. Derfor er det gode nyheter at flere elever velger yrkesfag på VG1 i år. Så er det veldig bra at flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fag som bygg, teknologi og industrifag. Regjeringen satser tungt på yrkesfag og i år bruker vi én milliard kroner på å styrke videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Mer enn halvparten velger yrkesfag

Av de 185 000 elevene som har søkt skoleplass, har 93 prosent fått tilbud om plass etter førsteinntaket. 87 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, mens 5 prosent står på venteliste.

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på VG1. Denne tendensen fortsetter, i år er det 52 prosent. Totalt er det 3100 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogrammer. Selv om et flertall har søkt seg til yrkesfag, viser elevtallene for de siste årene at det fortsatt er flere som begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer enn på yrkesfag.

Helse- og oppvekstfag er fortsatt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til VG1 og VG2. Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 530 flere søkere på VG1 sammenlignet med i 2021.

Fortsatt store kjønnsforskjeller

Som før er det store forskjeller på hva jenter og gutter søker seg til. I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye 12 prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter. I år er andelen jenter henholdsvis 11 og 18 prosent. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse programmene enn i år.

Samtidig er det stor overvekt av jenter som søker frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere. På helse- og oppvekstfag er andelen 85 prosent, mens i kunst, design og arkitektur er det 82 prosent jenter.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning. Derfor er det positivt at vi nå ser en økning i jenter som søker seg til noen av de guttedominerte utdanningsprogrammene. Så håper jeg at også flere gutter vil tenke nytt. Skal vi for eksempel fylle det store kompetansebehovet i helsesektoren, må vi rekruttere blant alle ungdommene, sier Brenna.