Flere melder mobbesaker til statsforvalterne

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I første halvår i år ble det meldt inn 886 mobbesaker til statsforvalterne. Det er 16 prosent flere enn samme tid i fjor. I ni av ti saker som ble behandlet fikk elevene medhold i at skolene ikke har gjort nok.

Det viser nye tall som Utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag.

– I vår felles skole skal det være trygt. Elever som opplever mobbing skal merke at skolen tar dette på alvor. Disse tallene viser at vi må styrke arbeidet mot mobbing, og sørge for at skolene blir bedre i stand til å forebygge før sakene blir store og vanskelige, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen tar flere grep for å forebygge mobbing:

– Vi gir nå Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hva slags kompetanse skolene, men også barnehagene, trenger for å bli bedre til å forebygge og stoppe mobbing. Da ønsker vi også å se nærmere på de sakene der eleven har fått medhold av statsforvalteren, for å se hva vi kan bli bedre på, sier Brenna.

I tillegg er regjeringen i gang med en stortingsmelding om 5.-10. trinn. Elevenes skolemiljø er en viktig del av dette arbeidet. Neste vår kommer regjeringen også med forslag til en ny opplæringslov. Der vil det bli vurdert justeringer i regelverket mot mobbing.

93 prosent får medhold

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn mobbesaker til statsforvalteren når de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen.

Våren 2022 ble det meldt inn 886 mobbesaker. Det er en stor økning sammenlignet med pandemivårene i 2021 (744 saker) og 2020 (590 saker), men nærmere nivået på våren 2019 (854 saker).

Av sakene som ble behandlet våren 2022, fikk 93 prosent medhold i at aktivitetsplikten var brutt og at skolen ikke hadde gjort nok. Det er store forskjeller mellom fylkene (se faktaboks og tabell under).

– Det bekymrer meg at flere elever opplever at skolen ikke gjør nok for dem, men samtidig er jeg glad for at flere vet om meldeordningen og kontakter statsforvalteren. Ordningen er et viktig sikkerhetsnett når skolen ikke gjør nok for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, sier Brenna.

 

Tall fra statsforvalteren våren 2022 (perioden 01.01.2022–30.06.2022)

 

Meldte saker

Ferdig-behandlet*

Aktivitetsplikt oppfylt

Aktivitetsplikt brutt

Avvist/ avsluttet

Agder

47

46

3

22

21

Møre og Romsdal

42

42

5

13

24

Rogaland

104

93

10

55

28

Innlandet

77

54

1

34

19

Nordland

56

59

3

26

30

Oslo og Viken

260

219

1

97

121

Troms og Finnmark

94

110

6

94

10

Trøndelag

42

42

2

39

1

Vestfold og Telemark

72

68

3

32

33

Vestland

92

97

3

70

24

TOTAL

886

 

 

 

 

 

* disse sakene kan ha vært meldt inn tidligere enn våren 2022.

 

Fakta om skolens aktivitetsplikt:

  • Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn saker om mobbing og andre krenkelser til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke gjør nok for at de skal ha det trygt og godt på skolen.
  • Alle som arbeider på skolen skal følge med, gripe inn, varsle og undersøke hvis de mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen skal sette inn tiltak for å sørge for at elevene kan få det trygt, godt og mobbefritt, og samle tiltakene i en aktivitetsplan som følges opp.
  • Når en elev melder en sak til statsforvalteren, skal statsforvalteren undersøke om skolen har gjort alt den kan for å sikre at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. Har ikke skolen gjort det, er aktivitetsplikten brutt.
  • Våren 2022 ble det meldt inn 886 saker. 519 saker ble realitetsbehandlet. Blant disse konkluderte statsforvalteren at skolen ikke har gjort nok i 93 prosent av sakene.
  • 311 saker ble ikke realitetsbehandlet, men avvist eller avsluttet. Grunner til dette kan for eksempel være at eleven og foreldrene ennå ikke hadde tatt opp mobbesaken med rektor, eller at eleven allerede hadde sluttet på skolen det gjaldt.  
  • Les mer om aktivitetsplikten på Utdanningsdirektoratets nettsider.
  • Se Utdanningsdirektoratets oversikt om sakene som er meldt til statsforvalterne