Flere samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner får tippemidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2015 har samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner totalt mottatt 636,5 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd. Av disse er over 76 millioner kroner fordelt til 26 organisasjoner som tidligere ikke har hatt spilleautomater.

- Det er gledelig at enda flere organisasjoner nå får frie midler til drift av sin organisasjon, sier kulturminister Thorhild Widvey. 

I 2014 fikk for første gang organisasjoner som ikke hadde hatt spilleautomater en andel av overskuddet til Norsk Tipping. Tidligere var det bare organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001 som kunne motta midler. I år søkte 57 organisasjoner om støtte, og 26 søknader ble innvilget. 

Tilskudd fordeles av Lotteritilsynet etter søknad. Søknadsfrist er 1. september årlig. Fordelingsgrunnlag for den enkelte søker består av sentralleddets driftskostnader i henhold til forrige års regnskap, med enkelte fradrag.