Flere timer gratis rettshjelp i utvisningssaker som berører barn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har nå vedtatt en endring i stykkprisforskriften som gir utvidet rett til fritt rettsråd i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven hvor utlendingen har barn under 18 år som er bosatt i Norge og som har lovlig opphold her.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en kraftig økning i antall timer fritt rettsråd i disse sakene. Nå sikrer vi at advokaten på best mulig måte kan ivareta interessene til hvert enkelt barn som risikerer at en av foreldrene blir utvist, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I utgangspunktet har utlendingen som utvisningssaken gjelder til sammen rett til inntil fire timer fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning og klage (3 timer ved forhåndsvarsel og 1 time ved klage). Den vedtatte endringen i stykkprisforskriften gir nå rett til inntil fem ekstra timer fritt rettsråd for hvert barn som blir berørt i saken (3 timer ekstra ved forhåndsvarsel og 2 timer ekstra ved klage).

Forskriftsendringen følger opp budsjettforliket mellom regjeringen og SV hvor det ble bevilget 1,5 millioner kroner i økte midler til fritt rettsråd for barn som berøres i utvisningssaker, og skal tre i kraft 1. juli i år.