Deltar på forsvarsministermøte i NATO

Kollektivt forsvar, alliert byrdefordeling og videreutvikling av kapabiliteter vil være blant temaene når forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møter sine NATO-kolleger i Brussel 29. juni.

Nytt NATO-hovedkvarter
Forsvarsministerne i NATO møtes 29. juni. Foto: NATO

Temaene som var på agendaen under NATOs minitoppmøte i mai, som hvordan NATO kan gjøre mer i kampen mot terrorisme og hvordan byrdefordelingen mellom landene kan bli bedre, vil bli diskutert. I tillegg vil en hovedoverskrift være NATOs pågående arbeid med avskrekking og forsvar.

- Vi vil drøfte hvordan NATO skal fortsette å tilpasse seg det endrede sikkerhetspolitiske landskapet. Et sentralt punkt er styrkingen av alliansens evne til kollektivt forsvar, som må fortsette med full styrke, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministrene vil motta en statusrapport for gjennomgangen av NATOs kommandostruktur. Gjennomgangen er et viktig element i omstillingen av alliansen.
– Det er avgjørende at denne gjennomgangen styrker NATOs evne til å utføre hele spekteret av oppgaver. Norge har spesielt vært opptatt av å styrke de maritime elementene i kommandostrukturen, som er viktige for norsk sikkerhet, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministrene vil blant annet også diskutere forsvar mot digitale trusler (cyber defence), NATOs rolle i å møte utfordringene fra sør, slik som terrorisme, samarbeidet mellom NATO og EU samt alliertes forsvarsplanlegging og kapabilitetsutvikling.

Den videre innretningen for Resolute Support Mission i Afghanistan står også på agendaen.

Dette ministermøtet vil være det første der Montenegro er med som fullverdig medlem.

Priv til red:

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, telefon 905 12 319, e-post miw@fd.dep.no

Praktisk informasjon:
http://nato.int/cps/en/natohq/news_144714.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease

 

Til toppen