FN hedrer familiebønder, bier, kamelider og fiskeri

FNs generalforsamlingen vil hedre aktører innen pollinering, matproduksjon og verden under vann.

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, er tildelt ansvaret for tre av de nye markeringene og skal informere om verdens biedag, tiårsmarkeringen av familiebønder, og et internasjonalt år for kamelider (alt fra alpakkaer og lamaer til kameler). Pollinering, familiebønder og kamelider bidrar til matsikkerhet, og er nøkkelaktører for å bevare mangfoldet.

Verdens biedag

Fra og med nå skal verdens biedag markeres den 20. mai. Pollinatorer er viktige for verdens matvaresikkerhet. Panter er avhengige av bier og andre pollinatorer for å kunne reprodusere seg. FAO inkluderer trening i biehold i flere utviklingsprosjekter, og drifter en database om pollineringstjenester rundt om i verden

Bie.
Bie. Foto: Colourbox

FNs tiår for familiebønder

2019 vil markere begynnelsen av FNs tiår for familiebønder, som skal gi oppmerksomhet til menneskene som produserer mer enn 80 prosent av maten i verden.

Dame i kornåker.
Dame i kornåker. Foto: Colourbox

Internasjonalt år for kamelider

2024 blir det internasjonale året for kamelider. Kamelider, alt fra alpakkaer og lamaer til kameler, er viktige for mange millioner av fattige familier. For flere er kamelidene hovedkilden for protein, melk, fiber, klær og fungerer også som transportdyr. I følge den norske alpakkaforeningen finnes det 1140 alpakkaer i NorgeAlpakka er blitt populære dyr på grunn av den fine ullkvaliteten. 

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at lama/alpakka holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, merking og registrering.
Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at lama/alpakka holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, merking og registrering. Foto: Frode Hansen/VG/NTB Scanpix.

Markerer lovlig og ulovlig fiske

I desember bestemte FNs generalforsamlingen også å opprette en internasjonal dag som markerer kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og et internasjonalt år for å promotere fiskeri og akvakultur. 

Til toppen