FN-konferanse om ikke-spredning av kjernevåpen er i gang

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge ønsker oppfølging av tidligere vedtak og at det samtidig tas nye skritt for å iverksette forpliktelsene i traktaten. Gjennomføring av NPT-forpliktelsene, der kjernevåpenstatene har et særskilt ansvar, står sentralt sier statssekretær Eivind Vad Petersson.

Den tiende tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) finner sted i New York 1.–26. august. Siste tilsynskonferanse var i 2015. NPT er bærebjelken i det globale regimet for nedrustning- og ikke-spredning av kjernevåpen. Full iverksettelse av avtalen er en sentral prioritering for Norge og for arbeidet for en verden fri for kjernevåpen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson leder den norske delegasjonen. Norge vil arbeide for å hegne om NPT og dens tre pilarer: nedrustning, ikke-spredning og fredelig bruk. Hver pilar behandles i sin egen hovedkomite. Norge vil være til stede i dem alle og arbeide for et resultat som styrker NPT.

Petersson holdt Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamlingssal.

– NPT har bidratt til global sikkerhet i over 50 år, hindret et våpenkappløp om kjernevåpen og lagt grunnlaget for nedrustning gjennom 1990-tallet og frem til i dag. Enhver bruk av kjernevåpen vil forårsake enorme humanitære konsekvenser, sier Petersson.

Innlegget kan leses i sin helhet her.

– Vi erkjenner at tilsynskonferansen vil bli krevende. Russlands invasjon i Ukraina og truende retorikk om kjernevåpen, alvorlige ikke-spredningssaker som Nord-Korea og Iran, rustningsdrivende atferd globalt og polarisering av nedrustningsfora, vil påvirke muligheten for hva statspartene kan bli enige om. Vi skal ha ambisiøse mål, samtidig som vi opptrer løsningsorienterte og realistiske. I en krevende global sikkerhetspolitisk situasjon, er det viktig å arbeide for en fortsatt sterk og global Ikkespredningsavtale, sier Petersson.