Bedre beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere

FNs generalforsamling har enstemmig vedtatt et norsk forslag om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. Vedtakets hovedformål er å beskytte menneskerettighetsforkjempere globalt - grupper og enkeltpersoner som Shirin Ebadi og Aung San Suu Kyi – som ofte med fare for egen sikkerhet, står opp for menneskerettighetene.

FNs generalforsamling har enstemmig vedtatt et norsk forslag om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. Vedtakets hovedformål er å beskytte menneskerettighetsforkjempere globalt - grupper og enkeltpersoner som Shirin Ebadi og Aung San Suu Kyi – som ofte med fare for egen sikkerhet, står opp for menneskerettighetene.   

Vedtaket fordømmer angrep mot menneskerettighetsforkjempere og henstiller statene om å forhindre, forebygge og etterforske menneskerettighetsbrudd mot dem. Statene anmodes om å sikre menneskerettighetsforkjemperes rett til ytringsfrihet og organisasjonsfrihet – dette er avgjørende for at de skal kunne utføre sitt arbeid. Resolusjonen understreker også at kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er en spesielt utsatt gruppe. 

Den vedtatte teksten var i likhet med tidligere år gjenstand for lange forhandlinger. Det er utbredt skepsis blant en rekke land med hensyn til menneskerettighetsforkjemperes legitimitet og deres behov for beskyttelse. 

Norges FN-delegasjon i New York ledet forhandlingene frem til et enstemmig vedtak. Vedtaket hadde mange støttespillere fra alle regioner – hele 82 såkalte medforslagsstillere.

Til toppen