Norge valgt inn i FNs fredsbyggingskommisjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Som en av de største bidragsyterne til FN er Norge blitt valgt inn som medlem av FNs fredsbyggingskommisjon for perioden 2023-2024.

Fredsbyggingskommisjonen ble etablert i 2006 for å støtte land rammet av konflikt. Den legger til rette for direkte og fortrolig dialog med land om konfliktutfordringene de står overfor, og hva slags internasjonal støtte de har behov for. Kommisjonen gir også faglige råd til Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen, og bidrar til at FN-systemet fremmer konfliktløsning og fredsbygging på en mer helhetlig måte.

Dette er en viktig mulighet for Norge til å bidra til forebygging og fred i en tid der verden preges av økende konflikt og uro. Ved inngangen til 2023 står verden overfor mer kompliserte og langvarige konflikter, klimaendringer, økende fattigdom og ulikhet. Russlands krig mot Ukraina har forverret kriser andre steder.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt foran FNs hovedkvarter i New York .  Foto: FN-delegasjonen
Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte FNs hovedkvarter i New York januar 2022. Nå er Norge valgt inn som medlem i FNs fredsbyggingskommisjon. Foto: FN-delegasjonen

– Fredsbyggingskommisjonens arbeid er viktigere enn noensinne. Norge har lang erfaring med fredsarbeid og nå også fersk erfaring fra to år i Sikkerhetsrådet. Vi vil arbeide for en helhetlig tilnærming for å løse og forebygge konflikt, og slik sikre at bærekraftig fred slår rot, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Har verdifulle erfaringer

Norge vil bruke medlemskapet i Fredsbyggingskommisjonen til å videreføre sentrale satsingsområder fra medlemskapet i Sikkerhetsrådet. Dette omfatter vår innsats for at kvinner skal spille en sentral rolle i alle freds- og sikkerhetsprosesser, for økt fokus på klimaendringenes betydning for krig og konflikt og for at beskyttelse av sivile skal stå i sentrum for all fredsinnsats.

Norge som en av verdens største givere av humanitær bistand og utviklingshjelp, kan også bidra med verdifulle erfaringer når det gjelder helhetlig innsats. Sentralt i dette står sammenhengen mellom fredsarbeid, humanitær bistand og langsiktig utviklingshjelp – de beste resultatene oppnås når innsatsen under disse søylene er godt koordinert. Forebygging av konflikt gir langt bedre og mer bærekraftige resultater enn tiltak satt inn for å løse en konflikt som allerede er brutt ut. Forebygging er også langt mer kostnadseffektivt – en viktig grunn til at Norge er en av de største giverne til FNs fredsbyggingsfond.

Norge trer inn i Fredsbyggingskommisjonen fra og med januar 2023. Kommisjonen består totalt av 31 medlemsland, der noen velges av Sikkerhetsrådet, Generalforsamlingen og Ecosoc (FNs økomoniske og sosiale råd) og noen fra de største bidragsyterne til FNs budsjetter og fredsbevarende operasjoner. En rekke land og regioner har vært på kommisjonens agenda de siste årene, blant annet Colombia, Mali, Den demokratiske republikken Kongo og Filippinene. Kommisjonen har også i økende grad diskutert tematikk som kvinner, fred og sikkerhet, klima og sikkerhet og ungdom, fred og sikkerhet. Les mer om kommisjonen og dens arbeid på nettsiden United Nations Peacebuilding Commission.