Folkehelsemeldinga blir lansert fredag 31. mars

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterer folkehelsemeldinga fredag 31. mars kl 12.30 - 13.30 i lokala til Raudekrossen i Hausmanns gate 7 i Oslo.

Tid: Fredag 31. mars kl 12.30 - 13.30
Stad: Henry Dunant-salen (hjå Raudekrossen), Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Det vil også vere høve til å følge presentasjonen digitalt og du kan laste ned meldinga

Den raude tråden i regjeringa sitt arbeid med folkehelsemeldinga er å jamne ut helseforskjellar. Folkehelsemeldinga er såleis verkemiddelpakken for å fremje folkehelse. 

Påmeldinga til arrangementet er no stengt, men viss du vil melde deg på venteliste kan du sende epost til Hege Benedicte Runge Johansen.