Forbud mot konverteringsterapi på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen sender nå et lovforbud mot å utføre og å markedsføre konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 10. oktober 2022.

Regnbuefarger i bakgrunnen med skriften: Nytt lovforslag på høyring: Regjeringa vil ha forbod mot konverteringsterapi
Foto: Unsplash/KUD

– Det er viktig å få på plass et gjennomarbeida og grundig forbud mot konverteringsterapi, som hindrer den skadelige praksisen altfor mange skeive har blitt utsatt for fram til nå. Derfor legger vi nå endelig fram et totalforbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi skal gjelde «å anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.»

Lovforbudet skal tas inn i straffeloven, strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bøter eller fengsel i inntil 3 år og strafferammen skal være 6 år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker, på grunn av hvem de er, og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sier Trettebergstuen

Forbud også mot markedsføring av konverteringsterapi

Regjeringen foreslår at det skal være straffbart å markedsføre metoder som har til formål å få personer til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Forbudet rammer enhver form for markedsføring av konkrete tilbud.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Det er en krenkelse i seg selv å få sånne henvendelser. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren.

Departementet foreslår at overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Et bredere forbud

Solberg-regjeringen sendte et lovforslag på høring i 2021. Det forslaget som nå legges frem er betydelig mer omfattende.

– Politikk er å ville. Vi ville forby den skadelige praksisen konverteringsterapi er, og derfor har vi gått mye lenger enn Solberg-regjeringa. Det er stor forskjell på å regulere, som Solberg-regjeringa ville – og å forby, som vi nå gjør, sier Trettebergstuen.

Høringsfristen er 10. oktober 2022 og hele lovforslaget ligger her