Foreldre får 20 000 kroner billigere SFO

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Til høsten får om lag 60 000 førsteklassinger 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO). Da vil foreldre i snitt spare rundt 20 000 kroner i året.

– For første gang får alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i SFO, helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gir småbarnsforeldre over hele landet store økonomiske lettelser, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Nå er forskriften om 12 timer gratis SFO på 1. trinn klar. Ordningen ble først lansert i Hurdalsplattformen, og fulgt opp gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. Det er bevilget 640 millioner kroner i 2022, med en helårsvirkning for skoleåret 2022-23 på om lag 1,4 milliarder kroner.

I dag koster en deltidsplass i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden. I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, svarer en tredjedel pris som årsak til å ikke bruke SFO.

Satsingen på billigere SFO vil spare familier for 20 460 kroner i året i snitt. I dag er de aller fleste deltidsplassene rundt 12 timer SFO, og deltidsplassen blir nå gratis for alle på første trinn. Hvor mye familiene sparer vil avhenge av SFO-prisene i kommunen (se faktaboks). 

Billigere SFO, og bedre kompetanse

Kommunene får selv avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles. Det vil si at kommunen kan bestemme både hvilke dager, og når på dagen, de 12 gratis timene skal plasseres. Kommunen kan imidlertid ikke regne om de 12 timene i uken slik at tilbudet over ett år til sammen gir gjennomsnittlig 12 timer gratis SFO per uke. Det betyr også at kommuner som har SFO i feriene, må ha et gratis tilbud deler av denne tiden også.

– SFO er viktig for å utjevne forskjeller, og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter. Derfor skal vi parallelt med at vi gjør SFO billigere, også styrke kvaliteten på innholdet, sier Brenna.

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å både øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO. I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av 10 millioner kroner til å utvikle kompetansetilbud for ansatte i SFO.

 

Fakta

  • Hvor mye familiene sparer vil avhenge av hvor mye foreldrebetalingen i SFO-plassen har vært i den aktuelle kommunen. Både foreldrebetaling og hvor mange timer som utgjør et heltids- og deltidstilbud i SFO varierer fra sted til sted.
  • Det er stor lokal variasjon i foreldrebetaling i SFO. I dag koster en deltidsplass i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden. Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI).
  • En familie vil dermed i gjennomsnitt kunne spare om lag 20 000 kroner i året.
  • Eksempelet tar ikke hensyn til eventuelle andre nasjonale eller lokale moderasjonsordninger, som redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier eller søskenmoderasjon.