Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkling for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil forenkle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Departementene skal nå gå gjennom sine tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner for å forenkle dem.

- Frivillighetspolitikken bygger på tillit til organisasjonene. Forenkling av tilskuddsordningene vil bedre vilkåerne for de frivillige organisasjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Regjeringen vil fjerne tidstyver for å skape et enklere møte med det offentlige. Det skal også frivillig sektor merke. Færre tidstyver betyr at frivillige kan bruke tid og krefter på det de brenner for – ikke forholde seg til komplekse regler eller fylle ut skjemaer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forenklingstiltaket er knyttet til et av regjeringens åtte hovedsatsingsområder: "En enklere hverdag for folk flest". Vilkåerne for frivillige organisasjoner skal styrkes. Reglene skal bli enklere og byråkratiet mindre. Omtrent 80 prosent av befolkningen er medlem i minst én frivillig organisasjon.

Departementene skal melde inn forenklingstiltak til Kulturdepartementet innen 1. mai og gjennomføre minst to forenklingstiltak i 2014. Resultatene skal synligjøres på en nettside.

Eksempler på forenklingstiltak:

  • færre og mer konkrete mål og rapporteringkrav
  • samordne krav og begreper (inkludert medlem og lokallag
  • gjenbruk av informasjon  
  • vurdere å benytte driftstilskudd fremfor prosjekttilskudd
  • mindre bruk av revisjon/høyere revisjonsgrenser
  • vurdere søknads- og rapporteringsfrister
  • klart språk i regelverk og kunngjøring
  • slå sammen eventuelle overlappende tilskuddsordninger

Kulturdepartementet koordinerer den statlige frivillighetspolitikken og har utarbeidet en veileder for forenkling av tilskuddsordninger for barne- og ungdsomsorganisasjoner. Veilederen gir også generelle råd og kan benyttes for å forenkle ordninger rettet mot alle frivillige organisasjoner.    

Til toppen