Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenklinger for bingo og lotterier i hvitvaskingsregelverket

Finansdepartementet har fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som innebærer unntak fra hvitvaskingsloven for tilbydere av foreningsbingo og enkelte særskilte lotterier («§ 6-lotterier»). I tillegg kan såkalte «§ 7-lotterier» gis unntak etter søknad til Lotteritilsynet.

Endringene er vedtatt som ny § 1-4 i forskriften.

Forslaget om unntak fra hvitvaskingsloven for foreningsbingo og § 6-lotterier ble hørt tidligere i høst, etter innspill fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet har vurdert risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i tilknytning til disse spillproduktene som tilstrekkelig lav til å forsvare et unntak fra loven.

– Det er viktig at frivilligheten ikke pålegges uforholdsmessige byrder. Jeg er glad for at vi med solide risikovurderinger fra Lotteritilsynet i bunn kan gi forenklinger for lag og foreninger rundt om i landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forskriftsendringen innebærer at organisasjoner mv. som tilbyr bingo uten entreprenør (foreningsbingo, herunder radio/TV-bingo) og såkalte § 6-lotterier, ikke lenger vil være underlagt hvitvaskingsloven. Endringen medfører forenklinger for over 350 lag, foreninger og organisasjoner med tillatelse til å tilby foreningsbingo og § 6-lotterier.

I høringen ble det stilt spørsmål ved om ikke også «§ 7-lotterier» bør kunne unntas hvitvaskingsloven på grunn av lav risiko. Etter innspill fra Lotteritilsynet har Finansdepartementet bestemt at unntak kan gjøres etter søknad til Lotteritilsynet. Klager på eventuelle avslag skal behandles av Finansdepartementet.

Bakgrunn

Den nye hvitvaskingsloven, som trådte i kraft i oktober i fjor, utvidet i utgangspunktet regelverkets virkeområde til alle som tilbyr spill med tillatelse etter pengespill-, lotteri- eller totalisatorloven. Det ble samtidig inntatt en mulighet til å gjøre unntak fra regelverket for spilltilbydere etter en risikovurdering. Finansdepartementet sendte 16. august 2019 på høring forslag fra Lotteritilsynet om å gjøre unntak fra hvitvaskingsloven for foreningsbingo og § 6-lotterier, som følge av den lave risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Med høringen fulgte Lotteritilsynets risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. Høringsfristen utløp 1. oktober 2019. 

Les mer:

Til toppen