Forenklingsgrep gir svar umiddelbart

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er nå både tryggere og går hundre tusen ganger raskere å få behandlet en sak i Brønnøysundregistrenes nye digitale plattform.

Direktør i Brønnøysundregistrene Laars Peder Brekk og næringsminister Jan Christian Vestre.
Direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD

Løsøreregisteret er det første registeret som tar i bruk den nye plattformen, som etterhvert vil benyttes av alle registerenhetene under Brønnøysundregistrene.

– Lanseringene som nå er gjort på den nye registerplattformen er viktige bidrag til regjeringens forenklingsmål om å redusere næringslivets tidsbruk og kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

For banker, finansinstitusjoner, og offentlig sektor vil Brønnøysundregistrenes nye digitale løsninger gi langt hurtigere saksbehandling, og bedre brukeropplevelser.

– Sammenlignet med en manuell saksbehandling på gammel plattform, går det nå betydelig raskere å få behandlet en sak da svaret kommer nærmest umiddelbart. Den nye løsningen er også enda tryggere, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Brønnøysundregistrene, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har et mål om 100% digital registerforvaltning, og den nye løsningen er med på å forenkle rapporteringskravene for næringslivet betraktelig.

To millioner saker årlig

Løsøreregisteret behandler årlig nesten to millioner saker, og omtrent alle av disse behandles nå i den nye løsningen. Næringspant, utleggspant, salgspant og leasing er de største tjenestene som er lansert på den nye plattformen.

– Registrering og sletting av pant utføres nå på få sekunder. Dette gjør det mer sikkert både for oss og våre kunder. Nå kan vi bekrefte at pantet er slettet umiddelbart etter at det er sendt inn. Denne heldigitale plattformen er også arbeidsbesparende, sier konserndirektør for Produkter og Innovasjon i DNB, Benjamin Kristoffer Golding.

Behandlingstiden for næringspant er redusert fra i snitt 4 dager ned til 8 sekunder. Det er pantsatt verdier for 30 000 milliarder kroner i Løsøreregisteret, noe som tilsvarer det dobbelte av dagens markedsverdi av Oljefondet.

Enklere å drive bedrift

Effektiv samhandling mellom det offentlige og næringslivsaktører er avgjørende for at det skal være enkelt å drive bedrift i Norge

– Jeg tror de fleste kan være enig i at vi skal ha et seriøst og redelig næringsliv i Norge, noe vi også i stor grad har. Regler og krav til rapportering inngår her, men desto viktigere er det at vi legger til rette for å forenkle der vi kan, gjennom for eksempel digitalisering. Jeg er derfor glad for at Brønnøysundregistrene nå har fått lansert en moderne plattform som er med på å oppfylle regjeringens mål om forenklingsbesparelser i milliardklassen i årene fremover, sier Vestre.

 

Om regjeringens forenklingsarbeid

  • Mål om en besparelse på 11 mrd. kroner for næringslivet innen 2025
  • Faste innspillsmøter med partene i arbeidslivet vil inngå i arbeidet
  • Arbeidsgruppe bestående av flere departementer skal etableres for å følge opp innspill fra næringslivet og være bindeleddet til øvrig forvaltning
  • NFD sendte i høst på høring forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven. Høringsnotatet inneholder flere forslag til endringer i registerregelverket og i foretaksnavneloven som blant annet legger til rette for bedre utnyttelse av de mulighetene økt digitalisering gir.

 

Om den nye registerplattformen hos Brønnøysundregistrene

  • Næringspant tinglyses nå på sekunder og behandlingstiden er redusert fra i snitt 4 dager ned til 8 sekunder.
  • BRsys-prosjektet som utvikler den nye registerplattformen, er i gang med å modernisere noen av Brønnøysundregistrenes største og mest sentrale registre, som Løsøreregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.
  • Alle nye register og registerlignende tjenester vil utnytte den nye og moderniserte registerplattformen i større eller mindre grad.