Foreslår å tillate salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å åpne for salg av alkoholholdige produkter over 4,7 volumprosent direkte fra produsent. Dette vil gjelde for produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, blant annet cider og mjød.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at EØS-avtalen gir et handlingsrom som gjør det mulig å åpne for salg av alkoholholdige produkter som ikke er omfattet av avtalen, direkte fra produsent. Dette omfatter blant annet cider og mjød, men vil ikke gjelde for vin laget på druer, øl og brennevin.

I høringsnotatet blir det stilt som vilkår at tilvirkningen skjer som del av stedets helhetlige karakter og tilbud, tilsvarende det som i dag er gjeldende rett for tilvirkning.

De foreslåtte endringene antas å få positive konsekvenser for en rekke produsenter, samt gi mulighet for innovasjon. Men ordningen vil bli begrenset i omfang og det er ikke grunn til å tro at et forslaget vil føre til økt alkoholkonsum i befolkningen.

Høringsnotatet er utarbeidet i samråd med Landbruks- og matdepartementet. Høringsfrist er 22. september 2015.

Les høringsdokumentene for å tillate salg av alkoholholdig drikke direkte fra produsent

Til toppen