Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår faste satsar for stønad til barnebriller

Ordninga med stønad til barnebriller har hatt ein sterk utgiftsauke dei seinare åra. Regjeringa foreslår derfor å innføre faste satsar frå 1. mars 2020.

– Barn som treng det skal framleis få støtte til briller, men stønaden skal ikkje brukast til å dekkje urimeleg dyre briller. Derfor foreslår regjeringa å innføre faste satsar som vil vere tilstrekkelege for å dekkje utgiftene til rimelege, formålstenlege briller for målgruppa, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

På bakgrunn av ein sterk utgiftsauke dei seinare åra, er det gjort ein gjennomgang av ordninga med stønad til barnebriller. Gjennomgangen viser at det var store variasjonar i kostnadane per brille. Den viste også at det i mange tilfelle var gitt stønad til urimeleg dyre briller, fordi det ikkje var sett ei øvre grense for kor dyre briller ein kunne få stønad til. Regjeringa foreslår derfor å innføre ein fast sats frå 1. mars 2020, på 1 200 kroner for ordinære briller, og ein fast sats på 2 400 kronar for ekstra tilpassa briller. Satsane gjeld både utgifter til glas og innfatning.

Gjennomgangen avdekte også behov for å sjå på praktiseringa av ordninga. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil derfor bli bedt om å vurdere om det er behov for å endre retningslinjene for ordninga.

Innføringa av faste satsar for ordninga med stønad til barnebriller frå 1. mars 2020 vil gi ei innsparing på 122 millionar kroner i 2020.

Til toppen