Foreslår flere krillkonsesjoner i Sørishavet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å utvide antall konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet.

- Norske fiskerier er mer enn det som drives i våre egne havområder. Marine ressurser i Antarktis er meget godt forvaltet gjennom konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR-konvensjonen). Den norske krillflåten driver i dag et bærekraftig og nyskapende fiskeri i området. I tillegg bidrar flåten til internasjonal Antarktis-forskning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det utlyses mellom to og fire nye krillkonsesjoner, og ber blant annet om synspunkter på hvor mange nye konsesjoner som bør lyses ut.

- Vi mener det er rom - både ressursmessig og økonomisk - for at krillfiskeriene i Antarktis kan bli større. Det handler om norsk næringsaktivitet og tilstedeværelse, og det handler om å høste fra havet på nye måter, sier Sandberg.

Høringsfrist er 24. november 2017.

Til toppen