Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår forlengede foreldelsesfrister

For å sikre muligheten til å etterforske saker før foreldelse inntrer, foreslår regjeringen forlenget eller utskutt foreldelsesfrist i enkelte saker.

– Vi har sett i flere tilfeller at det er behov for å kunne etterforske straffbare forhold og holde gjerningspersonen ansvarlig flere år etter at handlingen ble begått, og at dette behovet noen ganger er viktigere enn behovet for å sette strek, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslagene gjelder utskutt foreldelsesfrist i saker om seksuell handling med barn under 16 år, og i saker om manglende avverging av handlinger som er omfattet av straffeloven §§ 282 om mishandling i nære relasjoner, 284 om kjønnslemlestelse, 299 om voldtekt av barn under 14 år og 303 om grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år. Utskutt foreldelsesfrist innebærer at fristen begynner å løpe først når barnet fyller 18 år. Forlenget foreldelsesfrist – fra to til fem år – er også foreslått for saker om å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

– Barn og unge har et særlig behov for vern. I noen tilfeller vil de ikke si fra om overgrepene de har vært utsatt for før de er voksne. Da er det urimelig at straffeansvaret foreldes etter bare to år, sier Mæland.

Det foreslås også å at lovbrudd om grov tortur og grov tvungen forsvinning ikke skal foreldes hvis en dødsfølge inngår i vurderingen av om lovbruddet er grovt. I tillegg foreslås unntak for foreldelse av idømt straff i visse tilfeller.

Til toppen