Foreslår ny brillestøtteordning for barn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen vil gjelde frem til barnet fyller 18 år.

– Brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Basert på en gjennomgang av ordningen med stønad til briller til barn, foreslo Solberg-regjeringen høsten 2019 endringer i ordningen fra mars 2020. I tillegg ble retningslinjene endret, noe som resulterte i at rundt 29.000 færre barn mottok støtte.

Blid gutt med briller
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Som oppfølging av Hurdalsplattformen foreslår nå regjeringen å innføre en ny støtteordning for briller. Den nye ordningen gir disse barna på ny en rett til brillestøtte, men den nye ordningen gir i tillegg rett til brillestøtte til langt flere barn enn den tidligere ordningen gjorde. Rundt 140 000 barn vil få rett til brillestøtte med dette forslaget, i tillegg til de som får dekket briller etter de to andre eksisterende støtteordningene.  

– Konsekvensen av Høyreregjeringen usosiale kutt i brillestøtten i 2020 var at mange barn ikke har fått nødvendig støtte til briller de trenger. Ordningen regjeringen foreslår vil gi mange av de familiene som mistet støtte i 2020 støtte på ny. I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier Marte Mjøs Persen.

Regjeringen foreslår nå en støtteordning med fem ulike satser der man kan få dekket 75 prosent av anslåtte kostnader ved å kjøpe briller med en gitt styrke.

– Modellen regjeringen foreslår er godt egnet til å sikre at alle barn som trenger det får en god ordning, der de vil få dekket en god del av utgiftene til briller, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Foreslåtte satser:

Enstyrkebriller med styrker ≤ 4 D

Sats 1

 900 NOK

Enstyrkebriller med styrker ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D

Sats 2

1800 NOK

Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25 D ≤ 8,0 D og/eller cylinderstyrke ≥ 4,25 D ≤ 6,0 D

Sats 3

2325 NOK

Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25 D ≤ 10,0 D og eventuelt cylinderstyrke ≤ 6,0 D

Sats 4

2700 NOK

Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25 D og/eller flerstyrkebriller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25 D og/eller cylinderstyrke ≥6,25

Sats 5

3975 NOK

Den som søker og oppfyller vilkår for stønad til briller vil få utbetalt et beløp til sin konto. Man kan selv velge å legge ut eller vente til stønad er utbetalt. Det gis støtte til inntil ett par briller per år.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tidligere hatt dialog med brukerorganisasjonene (FFO, SAFO og Blindeforbundet), representanter for fagmiljøene og departementet, herunder innspillsmøte og mottatt skriftlige innspill til hvordan en ordning best bør innrettes.

I lys av innspillene, har departementet nå utarbeidet et konkret forslag til innretning av en ny ordning for stønad til briller til barn. Det tas sikte på at ordningen trer i kraft fra 1. august 2022. Høringsfristen er 10. juni 2022.