Foreslår ny reserveløsning for digital kommunikasjon mellom Svalbard og fastlandet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner i 2022 til en oppgradert satellittbasert reserveløsning for digital kommunikasjon mellom Svalbard og fastlandet. – Dette vil styrke den digitale sikkerheten og beredskapen for hele Svalbardsamfunnet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Den eksisterende reserveløsningen på Svalbard har svært begrenset kapasitet. Med oppgradert løsning vil kapasiteten økes fra to Mbit/s til 20 Mbit/s, og den vil gi 4G dekning i Longyearbyen og omegn.

- Vi er avhengig av gode kommunikasjonsforbindelser til og fra Svalbard. Dersom fiberforbindelsen svikter, er det viktig å ha gode reserveløsninger. Den nye reserveløsningen vil styrke beredskapen for mobil- og datatjenester på Svalbard, sier Gram.

7. januar i år var det et utfall av en av de to fiberkablene som går mellom fastlandet og Svalbard. Det har også tidligere vært brudd i forbindelsen på begge fiberkablene.

-Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har aktualisert behovet for en oppgradert reserveløsning. Jeg ser fram til at dette viktige tiltaket gjennomføres raskt, sier Gram.

Den forbedrede reserveløsningen skal kunne brukes av kunder hos Telenor, Telia og Ice, og skal «slå inn» dersom fiberkabelsambandet til fastlandet skulle svikte. Løsningen skal i utgangspunktet etableres for tre år, før en ny vurdering av situasjonen må gjøres.