Foreslår plikt for at sykehus og kommuner skal samarbeide bedre

Bedre felles planlegging mellom sykehus og kommuner er avgjørende for at pasienter og brukere skal få bedre og mer sammenhengende tjenester. Nå vil regjeringen innføre en plikt til å samarbeide bedre gjennom helsefellesskapene.

Et av hovedtiltakene i Nasjonal helse- og sykehusplan fra 2019 var etablering av 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus. Formålet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

- Bedre felles planlegging mellom kommuner og sykehus er avgjørende for å møte utfordringene helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer. Verdien av godt samarbeid har også blitt understreket under koronapandemien. Jeg vil derfor foreslå et nytt krav til samarbeidsavtalen mellom sykehus og kommuner. Kommuner og sykehus skal beskrive helt konkret hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester i helsefellesskapene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt på høring forslag om å innføre et nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og sykehus. Det innebærer at kommuner og sykehus må avtale konkret hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester. Forslaget har fått bred tilslutning. Regjeringen vil fremme lovproposisjonen i løpet av våren.

Les mer om innføringen av helsefellesskap