Historisk arkiv

Avtale mellom regjeringen og KS: etablerer 19 helsefelleskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen og KS inngår en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. De mest sårbare pasientene skal prioriteres.

- I pasientens helsetjeneste skal ikke pasienter være kasteballer mellom sykehus og kommune. De skal få god oppfølging og føle seg trygge. Flere regjeringer har forsøkt å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre om pasientene, uten å lykkes. Sykehusene og kommunene ser for ofte på hverandre som parter og ikke partnere. Det endrer vi nå, sier statsminister Erna Solberg.

- Det er de mest sårbare pasientene som lider oftest under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Jeg er veldig fornøyd med at KS er med på laget. Det er en unik avtale vi har fått til sammen, sier helseminister Bent Høie.

- Med denne avtalen kan kommunene ta en mer aktiv og forpliktende rolle når helsetjenestene skal utvikles. Helsefellesskapet er en modell som sykehus og kommuner har utviklet, og som fungerer for å prioritere tjenestene til de pasientene som trenger det mest, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Se felles pressepressekonferanse mellom KS og regjeringen om helsefellesskap

Prioriterer fire pasientgrupper

Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger.

Regjeringen og KS er enige om at helsefelleskapene må prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Les avtalen mellom KS og regjeringen om helsefellesskap (pdf)

En mer aktiv og forpliktende rolle

Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer:

  • I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen.
  • Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles.
  • På nivået under er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.

Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem for Stortinget senere i høst.

Samarbeidsstrukturen i helsefellesskap
Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
Kart over 19 hellesfellesskap
Kartet over de 19 helsefellesskapene regjeringen og KS etablerer. Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet