Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning i 2017

Søkere til lærerutdanningen som har karakteren tre i matematikk skal få sjansen til å kvalifisere seg for opptak gjennom et forkurs.

Elev skriver matteoppgave på tavlen. Lærer og medelev observerer.
Det skal gjennomføres forkurs i matematikk sommeren 2017.

– Vi ønsker å gi motiverte søkere en ekstra sjanse til å komme inn på lærerstudiet. Derfor skal det arrangeres forkurs i matematikk igjen neste sommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Søkere til lærerutdanningen som har snittkarakteren tre i den obligatoriske matten fra videregående, kan tas opp til forkurset i matematikk. 

Søkere som består forkurset i matematikk på den avsluttende prøven, har minst 35 skolepoeng og en snittkarakter på minimum tre i norsk, kan tas opp på lærerutdanningen.

Snittkarakter på fire

– Vi jobber for en kunnskapsskole der elevene lærer mer. Faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen for å få til dette. Da må vi heve kvaliteten på lærerutdanningen – og vi må få de aller beste studentene til å søke seg til læreryrket, sier kunnskapsministeren.

Som et ledd i regjeringens arbeid med å gjøre gode lærere enda bedre, ble opptakskravene til lærerutdanningen skjerpet for opptak til studieåret 2016/2017.  For å komme inn på lærerutdanningen ble det da krav om en snittkarakter på minimum fire i fellesfaget i matte, den matematikken som er obligatorisk på videregående (1P/1T og 2P/2T). Søkere som har bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) har klart mattekravet.

Lærerutdanningene ansvarlig for avvikling

Universiteter og høyskoler som har grunnskolelærer- og lektorutdanninger vil ha ansvaret for forkursene som skal gjennomføres sommeren 2017. Søkerne skal sikres et godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

–  Jeg forventer at institusjonene går kritisk gjennom forkursene som ble arrangert i sommer, og bruker lærdommene til å lage bedre forkurs neste år, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet tildeler penger til institusjonene for å gjennomføre kursene. Utdanningsdirektoratet vil få ansvaret for å utforme den nasjonale avsluttende prøven og skaffe nok sensorer.

Kan samarbeide med videregående

Institusjonene kan i tillegg til å tilby forkurs også samarbeide med videregående opplæring om å tilby spesielt tilrettelagte undervisningstilbud for potensielle søkere til lærerutdanningene i løpet av våren 2017. Slike søkere må melde seg opp som privatist til eksamen i matematikk (1P og/eller 2P) i videregående opplæring, Dette er en modell som blant annet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet vil tilby i Finnmark og Nord-Troms våren 2017.

Universitetet i Agder vil i 2017 som i 2016 fungere som kontaktledd for aktørene som er involvert i forkursene.

Departementet vil komme tilbake med ytterligere informasjon om opplegget for forkurs.

Til toppen